Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Łd 220/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-22

ze skargi Fundacji A z siedzibą w K. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność...
wpłynęła skarga D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że 19 października 2021 roku skarżąca...

II SAB/Bd 66/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-26

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy...
w A. do rozpoznania wniosku A. G. o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...]czerwca 2018 r., 2. stwierdza, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w A. dopuścił...

IV SAB/Wr 305/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-17

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia [...] maja 2021 r. I. stwierdza, że Dyrektor Powiatowego...
do informacji publicznej (dalej 'u.d.i.p.')., W związku z tym wniesiono o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29 maja...

II SAB/Ke 6/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-20

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. II SAB/Ke 6/19, Uzasadnienie, W dniu 14 stycznia 2019 r. do Powiatowego Urzędu...
listopada 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej. Skarżąca zarzuciła organowi naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6...

III SAB/Gl 144/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-20

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) zasądza od Dyrektora...
na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. (dalej: organ) w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Domagała się w nim udostępnienia...

IV SAB/Wr 888/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-12

. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 24 czerwca 2021 r. I. stwierdza bezczynność Dyrektora...
postępowania. Przedmiotem skargi P. P. jest bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 24...

III SAB/Gl 107/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

. w przedmiocie informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności i że miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) umarza postępowanie w zakresie...
w Gliwicach skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w L. (dalej: organ) w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Domagała...

III SAB/Gl 403/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

Pracy w M. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność organu z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania...
Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w M. (dalej: organ) w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Łd 155/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-28

roku sprawy ze skargi Ł. K. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Z. w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowoadministracyjne...
o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 maja 2017r., podnosząc następujące zarzuty naruszenia prawa:, - art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw...

II SAB/Bk 117/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-22

. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. do załatwienia w trybie...
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosku J. S. z dnia [...].03.2020 r. w zakresie pkt 2 i 4, w terminie 14 dni od daty zwrotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13