Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Po 508/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-26

[...] maja 2021 r. nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Dyrektor Aresztu Śledczego w P. decyzją...
z [...].04.2021 r. wydaną na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2176...

II SA/Po 485/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] 9 kwietnia 2018 r. nr [...], znak [...] JJ w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Decyzją z dnia...
.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję...

I OSK 3398/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

[...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) odstępuje od zasądzenia od D.C. na rzecz Dyrektora Okręgowego...
skargę D.C. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok...

II SA/Po 638/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

. na decyzję Dyrektora [...] Służby Więziennej w [...] z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala...
skargę. Dyrektor Aresztu Śledczego w [...] decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r., nr [...], odmówił D. C. udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia...

II SA/Op 259/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-13

sierpnia 2022 r., nr 6/2022 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zakładu Karnego...
. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ze zm.), dalej: ustawa lub udip, art. 24b ust. 3...

II SA/Po 211/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-05

Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] 16 stycznia 2018 r. nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Decyzją z dnia...
z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję nr [...] Dyrektora...

II SA/Po 1100/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] 2017 r. nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej uchyla zaskarżoną decyzję...
w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 - zwanej dalej u.d.i.p.) po rozpatrzeniu wniosku...

II SA/Po 389/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-26

[...] kwietnia 2021 r. Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Dyrektor Zakładu Karnego w K. decyzją z dnia 22 marca 2021 r...
., nr [...] (znak [...]), działając na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz...

II SA/Po 988/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] września 2018 r. nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę...
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. dalej k.p.a.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330...

II SA/Po 715/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-03

Okręgowego Służby Więziennej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...], znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Pismem z dnia...
informacji publicznej w formie wskazania zorganizowanych wśród osadzonych akcji o charakterze oświatowym w zakresie higieny pracy, higieny osobistej, walki z alkoholizmem...
1   Następne >   +2   +5   +10   29