Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

VIII SAB/Wa 19/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-22

NSZZ 'Solidarność' Pracowników [...] w W. na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Izby Celnej...
do Dyrektora Izby Celnej w W. (dalej organ) z wnioskiem o przekazanie w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz...

IV SAB/Wr 55/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-04

Komisji Zakładowej N. 'S.' przy Izbie Celnej we W. na bezczynność Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora...
Izby Celnej we W. do rozpoznania wniosku Komisji Zakładowej N. 'S.' przy Izbie Celnej we W. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia...

II SA/Lu 478/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-13

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. uchyla...
., Decyzją dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w L., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...

I OSK 776/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L...
odesłania zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), organ odwoławczy zasadnie...

II SA/Lu 450/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

. Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. uchyla...
., Decyzją dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w Z., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz...

II SA/Lu 457/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

. Z. na decyzję Dyrektora [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. uchyla decyzję...
dnia [...] r., nr [...] Naczelnik Urzędu Celnego w L., na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ustawy z dnia [...]. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2015 r...

II SA/Lu 460/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

. K. na decyzję Dyrektora [...] w [...] z dnia [...] 2016 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II...
wrześniu 2001r. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie...

II SA/Lu 461/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

. K. na decyzję Dyrektora [...] w [...] z dnia [...] 2016 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II...
wrześniu 2001r. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie...

II SA/Lu 507/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

A. S. na decyzję Dyrektora [...] w B.P. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. uchyla...
. o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie z art. 27 ust.1...

II SA/Lu 506/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-09-08

A. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. uchyla...
do informacji publicznej odmówił udostępnienia żądanych informacji. Zdaniem organu dotyczą one danych wrażliwych objętych szczególną ochroną zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100