Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 39/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

A - Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki A Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na bezczynność Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

I OSK 683/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

w Olsztynie z dnia 25 marca 2009 r. sygn. akt II SAB/Ol 8/09 w sprawie ze skargi P. B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w sprawie udzielenia informacji publicznej oddala...
Miasta i Gminy M. w sprawie udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż wnioskiem z dnia 26 stycznia 2009 r. P. B...

II SAB/Gd 79/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-05

'A' na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza do załatwienia w terminie 14 dni od otrzymania odpisu tego wyroku...
ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku 'A' z dnia 1 sierpnia 2012 roku o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej kosztorysowej wartości inwestycji (punkt 3 wniosku...

I OSK 1512/15 - Wyrok NSA z 2016-11-30

. Ż. na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną Burmistrza [...]; 2. uchyla punkt 2 zaskarżonego wyroku...
Burmistrza [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie z wniosku z 21 lipca, 2014 r., zobowiązał Burmistrza [...] do wydania aktu lub dokonania...

I OSK 562/13 - Wyrok NSA z 2013-07-17

Gminy K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 5 grudnia 2012 r., sygn. akt II SAB/Gd 79/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] z [...] sierpnia 2012 r. o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej kosztorysowej wartości inwestycji (punkt 3 wniosku) oraz cen zaproponowanych przez oferentów...

II SAB/Sz 81/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

A. na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Spółka A., zwane dalej 'skarżącym', wniosło do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego skargę na bezczynność Gminy. Skarżący wniósł o:, 1. zobowiązanie Gminy do załatwienia sprawy wniosku o udostępnienia informacji publicznej - kopii wniosku...

II SAB/Po 34/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-20

. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków z dnia [...] listopada 2009 r., [...] kwietnia 2010 r., [...] maja 2010 r.; I. oddala skargę...
informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi dlaczego Burmistrz nie złożył:, - w 2008 i 2009 r. wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach [...] Programu...

II SAB/Sz 174/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-16

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...
w Szczecinie ze skargą na bezczynność, Burmistrza C. (dalej: 'organ zobowiązany' lub 'organ') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wnioskiem z dnia...

II SAB/Bd 10/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-18

Burmistrza Gminy N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wnioski z dnia ... 2014r. i z dnia ... 2014r. oddala skargę. Pismem z dnia 27.11.2014r. A. S. i K...
. sposobów utrwalania nie stanowią informacji publicznej. Dodatkowo w piśmie tym podano, że informację powyższą przygotował G. M., Pismem z dnia 15.12.2014 r. skarżący...

IV SAB/Po 57/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-17

i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy S. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] kwietnia 2015 r...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w sprawie udzielenia informacji publicznej., Skargę wniesiono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100