Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-03

do informacji publicznej. , Dokonując identyfikacji dokumentu, jakim jest dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych, w aspekcie jego wymogów formaslnych...
w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

IV SA/Wr 387/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-27

. na decyzję Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w C. z dnia [...] (bez numeru) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza...
. jest decyzja Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w C. z dnia [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej, objętej żądaniem skarżącego sformułowanym we wniosku...

IV SA/Wr 352/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-08

stosowania normy zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 w stosunku do radnych ubiegających się o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej. Szczególny wymóg obowiązuje...
Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe...

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta O. do rozpoznania wniosku Ł. W. z dnia 14 stycznia 2012 r. o udostępnienie informacji...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych, poprzez naruszenie art. 61...

IV SAB/Wr 297/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora A we W. do rozpoznania wniosku skarżącego J. W. z dnia 3 sierpnia 2017 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...
A we W. pocztą elektroniczną, skarżący J. W. powołując się ogólnie na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz art.37 ust.6 ustawy wdrożeniowej...

IV SAB/Wr 86/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-10

udostępnienia informacji publicznej, , zobowiązuje Wójta Gminy Ż. do rozpoznania wniosku skarżącej B. Ż. z dnia 19 marca 2014 r. w terminie 14 dni od doręczenia organowi...
2014 r. B. Ż. zwróciła się do Wójta Gminy Ż. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...

IV SA/Wr 567/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
informacji publicznej w zakresie :, 1. wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego na rzecz A sp. z o.o. z siedzibą we W. sygn. [...], wraz z załącznikami, w szczególności...

IV SAB/Wr 6/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

udostępnienia informacji publicznej, , zobowiązuje Wójta Gminy Z. do rozpoznania wniosku skarżącego, z dnia 21 lipca 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia...
[...] sierpnia 2016r. ([...]), odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie 'informacji określonych w punktach 1-3 oraz 5 wniosku'. Odmowę udostępnienia informacji...

IV SAB/Wr 421/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-16

(…) brak określenia formy czy sposobu udostępnienia informacji publicznej w treści samego wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie stanowi braku...
uniemożliwiającego rozpoznanie takiego wniosku . W takim przypadku podmiot zobowiązany ma swobodę w wyborze formy czy sposobu udostępnienia żądanej informacji publicznej...

IV SAB/Wr 33/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej we W. do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o....
: skarżąca, zawierające w swej treści żądanie udostępnienia informacji publicznej i danych osobowych. W zakresie udostępnienia informacji publicznej skarżąca zwróciła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100