Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Sz 84/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

. C. na bezczynność Spółki A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Spółkę A. do załatwienia wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 4...
się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do Spółki A. w [...] o udzielenie informacji publicznej o uzyskanych dochodach z tytułu składek członkowskich w roku[...] . Podstawą...

II SAB/Sz 36/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-21

w dniu 21 kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza bezczynność Wójta Gminy...
. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 - dalej w skrócie 'u.d.i.p.') K. B. (dalej: 'Wnioskodawczyni...

II SAB/Sz 21/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-28

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. T.B. i M.B. wnioskiem z dnia [...] wystąpili do Starosty Powiatu B. o udostępnienie informacji publicznych, tj.:, - wniosek z dnia...
[...] złożyli do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w S. skargę na bezczynność Starosty B. w sprawie rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Sz 81/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

A. na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Spółka A., zwane dalej 'skarżącym', wniosło do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego skargę na bezczynność Gminy. Skarżący wniósł o:, 1. zobowiązanie Gminy do załatwienia sprawy wniosku o udostępnienia informacji publicznej - kopii wniosku...

II SAB/Sz 174/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-16

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do rozpoznania wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni...
w Szczecinie ze skargą na bezczynność, Burmistrza C. (dalej: 'organ zobowiązany' lub 'organ') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wnioskiem z dnia...

II SAB/Sz 209/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

informacji publicznej I. zobowiązuje Inne do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] sierpnia 2022 r., w terminie 14 dni od daty doręczenia akt sprawy wraz z odpisem...
jako podlegający przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej albowiem stanowi nadużycie prawa do informacji i formalnie nie podlega w ogóle pod przepisy tej ustawy...

II SA/Sz 331/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

Okręgowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] A.W. wniósł do Prezesa Sądu Rejonowego...
o udostępnienie mu informacji publicznej obejmującej wokandy sporządzone dla przeprowadzonych rozpraw i odbywanych posiedzeń w sprawach należących do właściwości [...] Wydziału Sądu...

II SA/Sz 677/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-05

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza...
. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta o udostępnienie informacji : stanowiącej pkt 7 p.n. Inne dokumenty mogące mieć wpływ...

II SAB/Sz 62/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-16

. S. na bezczynność Prezesa Sądu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prezesa Sądu do załatwienia wniosku R. S. z dnia [...] r. w terminie 14...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale przepisami szczególnymi w rozumieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy. Art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie...

II SA/Sz 522/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-14

. na decyzję Rektora Uniwersytetu/Politechniki/Akademii z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...] z dnia 25.01.2018 r., którą odmówiono Stronie udostępnienia informacji publicznej., Wyżej opisana zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100