Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Rz 73/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi P.K. jest bezczynność Wójta Gminy [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej., Z akt sprawy...
wynika, że w dniu [...] sierpnia 2014 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynął do Wójta Gminy [...] wniosek P.K. o udostępnienie informacji publicznej poprzez...

II SAB/Rz 21/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-02

informacji publicznej I. zobowiązuje A. S.A. w [...] Oddział w [...] do dokonania odpowiedniej czynności albo do wydania odpowiedniego aktu w sprawie wniosku skarżącego...
z dnia 14 marca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Spółce odpisu niniejszego wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności; II...

II SAB/Rz 163/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-27

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego do rozpoznania wniosku skarżącego A. S. z dnia 16 sierpnia 2021 r. w zakresie pkt 1), 2), 3), 6), 8...
w [...] (dalej: 'Prokurator', 'organ') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Jak wynika z akt sprawy, wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2021 r. skarżący zwrócił...

II SAB/Rz 62/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-08-25

udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego do rozpoznania wniosku skarżącego P. D. z dnia 23 kwietnia 2021 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt...
Rejonowego w [...] w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej., W dniu 26 kwietnia 2021 r. do Sądu Rejonowego w [...] wpłynęło za pośrednictwem poczty e-mail pismo...

II SAB/Rz 33/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-07-22

[...] w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje A. sp. z o.o. w [...] Oddział [...] w [...] do rozpatrzenia wniosku skarżącego A. K. o udostępnienie...
informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2014 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność nie miała...

II SAB/Rz 70/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi A. W. jest bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy...
w [...] dotycząca udostępnienia informacji publicznej. W oparciu o przesłane do Sądu dokumenty ustalono, że w dniu 4 maja 2015 r. A. W. przesłała pocztą elektroniczną...

II SA/Rz 1225/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-14

Opieki Zdrowotnej w [...] z dnia 8 sierpnia 2022 r. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora...
') zwrócił się do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...] (dalej: 'Dyrektor SP ZOZ') o udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi...

II SAB/Rz 67/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-01

Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - skargę oddala - Przedmiotem skargi PD, dalej 'skarżący', jest bezczynność Prezesa Okręgowej Izby Radców Prawnych...
(OIRP) w [...] w przedmiocie udostepnienia informacji publicznej., W dniu 27 kwietnia 2021 r. do OIRP w [...] wpłynął wniosek skarżącego z 26 kwietnia 2021 r...

II SAB/Rz 60/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-08

informacji publicznej I. zobowiązuje A. S.A. w [....] do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 29 marca 2019 r. w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt sprawy organowi; II...
w [...] (dalej w skrócie: 'Spółka') w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy wynika, że skarżąca w dniu 29 marca 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej...

II SAB/Rz 128/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-21

Sanitarnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej -skargę oddala- Przedmiotem skargi E.i T. M.(dalej: 'skarżący') jest bezczynność Powiatowego Inspektora...
czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,, - na podstawie art 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330; dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100