Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Op 60/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

informacji publicznej 1) zobowiązuje A Sp. z o.o. z siedzibą w [...] do załatwienia wniosku T. H. z dnia 8 czerwca 2018 r. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego...
przez T. H. (zwanego dalej: skarżącym) jest bezczynność A Sp. z o.o. w [...] (dalej jako: Spółka, organ) w sprawie udostępnienia informacji publicznej., Z przedłożonych...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Nysie do załatwienia wniosku T. H. z dnia 17 czerwca 2019 r., w zakresie jego pkt 1...
r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...

II SAB/Op 107/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-01-18

wystąpił do Burmistrza N. o udostępnienie informacji publicznej w postaci kopii operatu szacunkowego, na podstawie którego wyceniono działki położone w N. w zakresie k.m....
, a kwestia dostępu do informacji publicznej staje się bezprzedmiotowa. Takie żądanie nie zmierza bowiem do uzyskania pewnych wiadomości, a więc wykracza poza przedmiot i cele...

II SAB/Op 27/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

. na bezczynność [...] Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w K. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora [...] Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w K. do rozpatrzenia wniosku...
skarżącej z dnia 24 czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej w części nierozpatrzonej tego wniosku, tj. w zakresie lit. 'b', 'c' i 'd', w terminie 14 dni...

II SAB/Op 26/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-18

własnych gminy, a więc zadań o charakterze użyteczności publicznej, jest informacją o sprawach publicznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym...
r. sprawy ze skargi T. H. na bezczynność Prezesa A Sp. z o.o. w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Prezesa A Sp. z o.o....

II SAB/Op 37/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-02

(...) ograniczenia przewidziane w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zmieniają istoty informacji i nie skutkują tym, że traci ona walor...
informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska...

II SA/Op 333/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza...
o dostępie do informacji publicznej, wystąpił do Burmistrza Ozimka o przesłanie na jego adres nagrania z sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się w dniu 27 maja 2009...

II SAB/Op 40/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-10

nr [...] Społecznego Towarzystwa Oświatowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr [...] Społecznego Towarzystwa...
Samodzielnego Koła Terenowego nr [...] Społecznego Towarzystwa Oświatowego w K. (dalej zwanego również organem lub Towarzystwem) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Op 20/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-28

Zarządu Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 13 lipca 2009 r., zaadresowanym do Starosty Powiatu Strzeleckiego, M. S...
., wskazując na przepisy art. 1, art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do Powiatu...

II SAB/Op 55/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-08-27

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 17 czerwca 2019 r. T. H. (określany dalej jako 'skarżący') jako [...] [...], powołując się na art. 4 ust. 1...
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100