Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 1556/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

24 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z 24 lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z 10 czerwca 2011 r...

II SAB/Kr 105/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-18

w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej I. zobowiązuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w K. do wydania w terminie...
14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie z wniosku T.Z. z dnia 5 lutego 2012 r. o ponowne wykorzystanie informacji publicznej II. zasądza od Miejskiego...

II SAB/Kr 423/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-30

sprawy ze skargi P.K. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy L. do wydania w terminie 14-stu dni aktu...
administracyjnego lub dokonania czynności w sprawie z wniosku skarżącego P.K. z dnia 28 lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność...

II SA/Kr 1198/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r. znak: ZRP 442 - 8/11/12/544 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia...

II SA/Kr 1194/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie oraz poprzedzającą...
. 10 ust. 1 przy zastosowaniu art. 4 pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198...

II SAB/Kr 35/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-29

informacji publicznej; II. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [....] w K. na rzecz skarżącego I.K. kwotę 100,00 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania. II...
skarżącego o niemożności udostępnienia informacji żądanej w powyższym wniosku, ponieważ żądania w nim zawarte nie dotyczą informacji publicznej w myśl Ustawy o dostępie...

II SA/Kr 1192/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
się na art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 przy zastosowaniu art. 4 pkt 4 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SA/Kr 1196/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...

II SA/Kr 1199/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-31

informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję tego samego organu; II. zasądza od Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...

II SA/Kr 1195/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-07

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r. znak: ZRP 442 -4/11/12/545 w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - zwrócił się do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie (zwanego dalej MOW NFZ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100