Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Go 8/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-03-31

udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udzielenie...
informacji publicznej, II. stwierdza, iż Starosta dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...

II SAB/Go 53/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-22

Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Rejonowego do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] roku w terminie 14...
do informacji publicznej dokumentów z akt podręcznych sprawy sygn. akt [...], a w szczególności dokumentów urzędowych, danych publicznych, sposobu załatwiania i przyjmowania spraw...

II SAB/Go 31/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Prokuratora Okręgowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego w G. do załatwienia wniosku skarżącego K. B. z dnia [...] r...
. w zakresie udostępnienia skarżącemu dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną, dotyczących akt podręcznych śledztwa Prokuratury Okręgowej w G. o sygn...

II SA/Go 812/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-15

Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] sp. z o.o. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
[...] sierpnia 2019 r. J.K. zwrócił się do Prezesa Zarządu N. Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:, 1. Wynagrodzenia i wszystkich...

II SAB/Go 32/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-05

Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Komendanta Wojewódzkiego Policji do załatwienia wniosku skarżącego K.B....
z dnia [...] r. w zakresie udostępnienia skarżącemu dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną, dotyczących akt kontrolnych śledztwa o sygn. [...], w terminie...

II SA/Go 358/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-09-22

Szpitala [...] sp. z o.o. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Prezesa Zarządu...
udzielenia wnioskowanej informacji publicznej - w zakresie w jakim nie została ona udzielona w piśmie z dnia [...] czerwca 2022 r. - poprzez udostępnienie skanów wnioskowanych...

II SAB/Go 129/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-30

Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy do załatwienia wniosku skarżącej K. O-K. z dnia [...] r...
. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym udzielenia odpowiedzi na pytanie 'Kto z pracowników Urzędu Miasta i Gminy był odpowiedzialny za prowadzenie strony...

II SA/Go 878/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-17

[...] na decyzję I Spółki z o.o. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2017 r...
. Stowarzyszenie [...] zwróciło się do I Spółki z o.o. o udostępnienie w formie elektronicznej informacji publicznej w postaci:, - skanu audytu, o jakim mowa we wskazanym...

II SA/Go 294/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-23

z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udostępnienie informacji publicznej w postaci zwykłej kserokopii opinii prawnej z dnia...

II SAB/Go 41/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-04

. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji do załatwienia...
przepisu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlega ograniczeniom ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100