Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Gd 101/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-07

Mieszkańców Gminy na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę Powiatu do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenie Mieszkańców...
Gminy z dnia 28 sierpnia 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności; 2...

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U....
udostępnienia informacji publicznej 1/ wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, 2/ zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz...

II SAB/Gd 2/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącej B. J. z dnia 11 listopada 2014 roku o udzielenie...
informacji publicznej w przedmiocie wydatkowania środków z budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem...

II SA/Gd 185/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 15 lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej...
utrzymania w mocy decyzji Prezesa Sądu Rejonowego z dnia 4 lutego 2013 roku, nr [...] w zakresie w jakim dotyczyła ona udostępnienia informacji publicznej, a w pozostałym...

II SAB/Gd 27/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Skarga T. T. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Wnioskiem z dnia 15 listopada 2018 r. skarżący zwrócił...

II SAB/Gd 79/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-05

'A' na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza do załatwienia w terminie 14 dni od otrzymania odpisu tego wyroku...
ze stwierdzeniem jego prawomocności wniosku 'A' z dnia 1 sierpnia 2012 roku o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej kosztorysowej wartości inwestycji (punkt 3 wniosku...

II SAB/Gd 66/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-20

udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Rektora Uniwersytetu do udostępnienia skarżącej Redakcji A, w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku ze stwierdzeniem...
jego prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 na Wydział Prawa Uniwersytetu w wyniku...

III SAB/Gd 112/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-27

w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta Sopotu do rozpoznania wniosku C. C. z dnia 1 czerwca 2022 r. w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej w zakresie odnoszącym się do żądania zawartego w punktach 1 lit. d, 2 lit. a, 2 lit. c oraz 2 lit. f wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu...

II SAB/Gd 147/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-09

udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. R. E. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia...
informacji publicznej., Skargę wniesiono w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, W okresie od czerwca do września 2021 r. skarżący złożył do organu pięć...

II SAB/Gd 110/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-16

Redakcji dziennika [...] na bezczynność Zarządu Okręgowego A. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Redakcja dziennika '[...]' reprezentowana...
przez redaktora naczelnego P. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Zarządu Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100