Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Bd 123/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 10 września 2014r...
. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność...

II SAB/Bd 19/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-26

ze skargi [...] Sp. z o.o. w P. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Skarbowej...
w [...] do rozpoznania wniosku [...] sp. z o.o. w P. z dnia [...]r. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych...

II SA/Bd 525/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia [...] r. skarżący M. K. zwrócił się do Prezydenta Miasta I. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Bd 47/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

. na bezczynność i przewlekłość postępowania Prezesa Sądu [...] w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] lutego 2014 r. M. G...
. wniósł do Prezesa Sądu Rejonowego w B. o udzielenie informacji publicznej przez:, 1. 'Wgląd do dokumentów, z których w szczególności będzie wynikać, kto brał udział...

II SAB/Bd 81/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-01-27

[...] w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. P. z dnia [...] września 2020 r. J. K., na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 3 § 2 pkt 4, art. 50 § 1, art...
w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, poprzez...

II SAB/Bd 56/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-19

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje spółkę E. do rozpatrzenia wniosku P. S. z dnia [...] lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej...
[...] r. (data wpływu do organu - [...] r.). skarżący P. S. złożył do Spółki (dalej powoływanej też jako 'spółka') wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez...

II SAB/Bd 42/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

. w W. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B...
') o przekazanie w oddzielnej korespondencji, drogą elektroniczną informacji publicznej obejmującej:, 1) upomnienia nałożone przez Dyrektora UKS w latach 2006-2013...

II SAB/Bd 137/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-04

. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 8 listopada 2014 r. M. P. (skarżący...
wyjaśniających oraz odpowiedzialności karnej) i nie stanowi informacji publicznej., Pismem z dnia 20 listopada 2014 r. M. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

Prezesa Sądu z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu...
upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...

II SAB/Bd 47/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-08

Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] kwietnia 2020 r., przesłanym do Miejskiego Zarządu Dróg...
(MZD) w T., skarżąca D. K. - Z. zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej poprzez przekazanie drogą elektroniczną:, Umowy zawartej z [...] Z. K.,, Wszystkich...
1   Następne >   +2   +5   +10   100