Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Bk 1/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

. W. na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy P. do załatwienia wniosku C. W. z dnia [...] listopada 2021 r. w trybie przepisów ustawy...
o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt organowi; 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu...

II SAB/Bk 42/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-10-21

I. W przypadku wpłynięcia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, podmiot określony w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
informacji, np. o braku podstaw do udzielenia informacji publicznej, w sytuacji, gdy dana informacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy. , II. Nieodniesienie...

II SAB/Bk 3/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-03-19

informacji publicznej, o której mowa w przepisach art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) o dostępie do informacji...
Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności faktycznych...

II SAB/Bk 6/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-11

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności faktycznych...
., z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, - zanonimizowanych uzasadnień do uchwał sporządzonych w zakresie drugiej części egzaminu,, - zanonimizowanych...

II SA/Bk 316/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-24

. o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt, wniosku spółki z dnia 21 sierpnia 2009 r. W uzasadnieniu podano, że brak było podstaw do odmowy...
udzielenia informacji publicznej poprzez przesłanie informacji o studium w formie elektronicznej skoro dokument ten nie został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej...

II SAB/Bk 26/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-09

Prezesa Sądu Rejonowego w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Skargę na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w B. w zakresie udzielenia...
informacji publicznej złożył do sądu administracyjnego P. K., Skarga została wywiedziona w następujących okolicznościach sprawy., W piśmie z dnia [...] listopada 2018 r...

II SA/Bk 452/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-03

Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją związaną z osobą pełniącą funkcję publiczną, a zatem jest informacją publiczną...
. Nie jest to jednak informacja publiczna związana istotowo z pełnieniem funkcji prokuratora (na podobieństwo imienia i nazwiska, stanowiska służbowego czy przypisania do konkretnej...

II SA/Bk 169/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-25

Podstawowej im. [...] w K. z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę Pismem z dniu [...] grudnia 2020 r. Z. K. wystąpił...
do Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] (dalej: Dyrektor) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci przysłania kserokopii wszystkich Zarządzeń Dyrektora Szkoły...

II SA/Bk 114/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

Apelacyjnego w B. z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję...
w O. wniosek o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacji obejmującej wokandy sporządzone zgodnie z § 12 ust. 1 zarządzenia Ministra...

II SAB/Bk 46/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-19

. na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wojewodę P. do załatwienia, w terminie 14 dni od zwrotu akt, wniosku B. R. z dnia...
[...] kwietnia 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej; 2. stwierdza, że w sprawie wystąpiła bezczynność organu; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100