Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Wr 42/02 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-19

. na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia skargę odrzucić W dniu 25 lutego 2002 r...
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej' o sporządzenie odbitek kserograficznych z akt sprawy dyscyplinarnej., W dniu 12 marca 2002 r. skarżący wezwał organ do usunięcia...

II SA/Wr 562/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-05-28

podać taką informację do wiadomości publicznej, jak regulują to inne ustawy w odniesieniu do likwidacji innych placówek. Ustawa o systemie oświaty wymaga powiadomienia...
szkoły. W podstawie prawnej badanej uchwały Rada powołała się na art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten stanowi, iż szkoła publiczna, z zastrzeżeniem...

SA/Wr 1146/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

. i odmówienie im prawa śledzenia publicznych spraw samorządowych ogranicza ich prawa jako wyborców. Blokada informacji stosowana przez Urząd Miasta i Gminy w P. jest praktyką...
Sądu Administracyjnego Redaktor Naczelny tygodnika wniósł o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy 'do udzielenia skarżącemu informacji oraz udostępnienie do wglądu...

II SA/Wr 929/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-05-06

i jakie jest wynagrodzenie osób zajmujących określone stanowiska w samorządzie terytorialnym, a informacje dotyczące wynagrodzeń pracowników na stanowiskach publicznych...
jest publikowanie informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia bez zgody danej osoby, jeżeli wiąże się to bezpośrednio z jej działalnością publiczną'., Natomiast...

II SA/Wr 863/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-10-25

się przepisy dotychczasowe. Informacja o powyższym fakcie została podana do publicznej wiadomości, zgodnie z ust. 3 wymienionego art. 13 'w drodze zamieszczenia jej na tablicy...
. Termin ten winien być liczony od daty podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji...

II SA/Wr 2127/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-06

w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną wraz...
/Dz.U. nr 85 poz. 539 ze zm./ stanowiący, iż biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

specjalne wymagania, usługi w zakresie rozpowszechniania ogólnodostępnej informacji na temat spraw mieszkaniowych, publiczne usługi administracyjne związane z gromadzeniem...
1. Gmina jako osoba prawna wykonująca zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w zakresie w jakim realizuje we własnym imieniu i na własny...

I SA/Wr 2083/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-03

Umorzenie postepow. wszczętego na wniosek Stowarzyszenia w spr. udzielenia informacji dot. postępowań podatk. w przedmiocie darowizn za rzecz Stowarzyszenia w 1997r oddala...
skargę Stowarzyszenie A z siedzibą w W. pismem z dnia 22 stycznia 2001 r. wystąpiło o wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie udzielenia informacji dotyczących...

I SA/Wr 1590/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-01-29

reklamowych do losowo wybranych osób nie mogą zostać zaliczone do kosztów reklamy prowadzonej w inny publiczny sposób. Reklama jest prowadzona w sposób publiczny...
jej za prowadzoną w sposób publiczny. Urząd Skarbowy na skutek złożenia przez Zbigniewa J. żądania skierowania na drogę postępowania podatkowego sprawy objętej wynikiem...

I SA/Wr 1798/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-04-14

zwykłym konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej /art. 61 konstytucji/. Jakkolwiek prawo to nie ma bezwzględnego charakteru...
głosowania, poza sytuacje określone w ustawie, nie odnosiły się do tego zagadnienia w związku z zasadą jawności finansów publicznych i były podejmowane przed wejściem...
1   Następne >   +2   6