Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 188/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-13

'Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego',, - PN-84/E-02035 'Oświetlenie elektryczne obiektów...
obowiązująca nie zostało poparte żadnym wywodem prawnym, a oparto je na informacji Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 czerwca 2001 r. Taka informacja nie może być jednak podstawą...