Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

skarżącej nie chodzi o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz...
Pacjent publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma uprawnienie do udostępnienia mu dokumentacji medycznej zbiorczej prowadzonej przez zakład, w zakresie dotyczącym...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

towarów i usług związanych z publiczną emisją akcji spółki, oraz stwierdzono zaniżenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług gastronomicznych na potrzeby własne...
transportowe, usługi gastronomiczne, usługi doradztwa prawnego i finansowego/ były związane z publiczną emisją akcji, zostały zaliczone przez Spółkę do wartości...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

o prawie autorskim, czyli towary sklasyfikowane w grupowaniu 0923-6 SWW /oprogramowanie na maszynowych nośnikach informacji dla systemów komputerowych/, podlegające...
0923-6, jako 'oprogramowanie na maszynowych nośnikach informacji dla systemów komputerowych'. Konsekwentnie więc oprogramowanie, które nie jest zapisane na maszynowych...

OSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

przez gminę gruntów następuje w drodze ogłoszeń Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy, podanych do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w organie urzędowym Zarządu Miejskiego...
Zarządu Miejskiego, w którym zamieszczono ogłoszenie. Wynikający z tego rozporządzenia obowiązek podania do publicznej wiadomości ogłoszeń także w jednym z poczytnych pism...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

pomiędzy podstawą opodatkowania a zyskiem bilansowym. Księgi rachunkowe są źródłem informacji, na podstawie których konstruuje się podstawę opodatkowania, a podstawa...

OSA 7/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-26

par. 1 pkt 1, 2 i 3 Kpa. Właściwość organu została bowiem zmieniona w dniu 1 stycznia 1999 r. w związku z reformą administracji publicznej. Wydanie decyzji z datą...
wykonawczych do ustawy oraz pozaprocesowe informacje organu o braku podstaw do wydawania decyzji emisyjnych nie mogą uzasadniać poglądu, iż z tej przyczyny kolejna decyzja...