Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 460/04 - Wyrok NSA z 2004-08-31

publicznej. Przekazana przez Szefa Służby Cywilnej informacja o przebiegu konkursu, jego wynikach oraz ocena zgodności przeprowadzonego konkursu z przepisami prawa jest formą...
do wyłonienia kandydata na wyższe stanowisko w służbie cywilnej jest postępowaniem z zakresu administracji publicznej, a stanowisko szefa służby cywilnej w przedmiocie przebiegu...