Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

III ZP 19/99 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-06-08

ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. nr 133 poz. 872 ze zm./, czy też miał do nich zastosowanie art. 55 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy...
reformujące administrację publiczną? - postanowił odmówić podjęcia uchwały. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 'Solidarność', po sprostowaniu swego wniosku, przedstawił...