Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 110/89 - Wyrok NSA z 1989-04-24

mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz osób fizycznych, w którym został także zamieszczony budynek przy ul. D. 54. Zarządzenie zostało podane do publicznej...
najemców lokali w budynku. Wykaz osób ubiegających się o nabycie i osoby zakwalifikowane do nabycia omawianej nieruchomości ze szczególnym podaniem informacji dot. obecnych...