Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1183/88 - Wyrok NSA z 1989-02-20

'Samopomoc Chłopska' w G. wniosła o jej uchylenie, podając, że według posiadanych informacji wydanie zezwolenia nastąpiło po zasięgnięciu opinii właściwej komisji...
-polityczne, a także organy ochrony porządku publicznego, wypowiedziały się za utrzymaniem w powyższej restauracji sprzedaży alkoholu. Strona skarżąca zarzuciła ponadto...