Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

OSK 1782/04 - Wyrok NSA z 2005-12-16

. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ przez udzielanie informacji i wydawanie decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
408/03 w sprawie ze skargi Piotra Sz. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...

I OSK 23/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia należy wiązać szczególne unormowanie przyjęte w art. 23 ust. 4 ustawy, które polega...
Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji...

I OSK 21/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Informacji Publicznej w dniu 13 grudnia 2010 r., został umieszczony na 196 miejscu. Pismem z dnia 21 grudnia 2010 r. W.S. złożył wniosek o przyjęcie na aplikację...
w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia należy wiązać szczególne unormowanie przyjęte w art. 23 ust. 4 ustawy, które polega...

I OSK 24/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

w Biuletynie Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia należy wiązać szczególne unormowanie przyjęte w art. 23 ust. 4 ustawy, które polega...
, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego...

I OSK 22/15 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Informacji Publicznej. Z tą szczególną podstawą rozstrzygnięcia należy wiązać szczególne unormowanie przyjęte w art. 23 ust. 4 ustawy, które polega...
w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta...

III SA/Kr 1177/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-25

i Prokuratury, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, sporządzi i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną kandydatów...
w życie niniejszej ustawy, sporządzi i ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną kandydatów na stanowisko asesora sądowego. Na listę tę wpisuje się:, 1...

II GPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-03-25

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), czy organ działający w sytuacji przewidzianej w art.138 § 4...
jako samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie oznacza, że organy państwa, w tym zwłaszcza Minister Sprawiedliwości nie może być w drodze...

II SA/Wa 1311/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

i Prokuratury, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę...
w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista zawiera imiona, nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta...

II SA/Wa 2279/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-21

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu [...] grudnia 2010 r., został umieszczony na [...] miejscu. Pismem z dnia [...] grudnia 2010 r. W. S. złożył wniosek o przyjęcie...
w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Wówczas, osoba umieszczona na tej liście, może złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły wniosek o kontynuowanie...

VI SA/Wa 719/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-25

. 3 u.k.s. ogłoszenie o zwolnionym stanowisku komornika Minister Sprawiedliwości udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że powołanie nowego...
wniósł o oddalenie skargi podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie., Pismem z dnia 11 maja 2022 r. Skarżący zawiadomił, iż z uwagi na pozyskanie informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   53