Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 1632/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Rzeczników Patentowych z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim...
informacji publicznej dotyczącej:, 1) kosztów sporządzenia przez Pana A. opinii '... w sprawie zasad dokumentowania i udostępnienia informacji z posiedzeń Krajowej Rady...

IV SAB/Gl 284/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Rejonowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: zawiesić postępowanie. Pismem z dnia 4 października 2017 r. G. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zarzucając mu naruszenie:, - art. 7...

I OSK 2859/13 - Postanowienie NSA z 2014-08-19

. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. otworzyć na nowo zamkniętą rozprawę, 2. zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia...
. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...

II SA/Bk 1178/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-17

. na decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] października 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe...
informacji publicznej uznanej przez organ za przetworzoną. Przyczyną odmowy udzielenia informacji był fakt braku wykazania przez wnioskodawcę działania w interesie publicznym...

II SA/Bk 285/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-16

informacji publicznej p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie sądowe w sprawie , Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku toczy się postępowanie ze skargi S...
publicznej uznanej przez organ za przetworzoną. Przyczyną odmowy udzielenia informacji był fakt braku wykazania przez wnioskodawcę działania w interesie publicznym dla uzyskania...

II SAB/Gd 159/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-16

'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na bezczynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w G. w sprawie udostępnienia informacji publicznej...
Wojewódzki o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umowy kontraktu na świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii ZOZ sp. z o.o. w poradni przy ul. D. 7 w P...

II SA/Sz 887/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-23

, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi B. W. na decyzję Spółki A. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p...
[...] r. nr [...] Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] r. nr [...] odmawiającą udostępnienia B. W. informacji publicznej o wysokości...

II SAB/Op 28/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-25

Rejonowego w [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia zawiesić postępowanie. Skarżący R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę...
na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w [...] polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej, o jaką wystąpił wnioskiem z dnia 19 sierpnia 2013 r. żądając udostępnienia...

I OZ 1119/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego...
Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej., Sąd wskazał, że przed Wojewódzkim Sądem...

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

dziennika [...] w C. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. W skardze z dnia 16 kwietnia...
mu informacji publicznej wnioskowanej pismem z dnia 14 marca 2012 r. i 2 kwietnia 2012 r. Skarżący domagał się w nich uzyskania od organu odpisu uzasadnienia postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100