Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 lutego 2022 r. nr 0110-KSI2-2.441.45.2021.14.AMS w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej I. uchyla...
zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz C. spółki komandytowej w L. kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) z tytułu...

I GSK 1938/19 - Wyrok NSA z 2023-08-29

. nr DC4.8852.28.2018.DCH w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P. S.A. w Ł. na rzecz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 610 (sześćset...
w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddalił skargę., Skargę kasacyjną od ww. wyroku wniosła skarżąca zaskarżając ten wyrok w całości. Na podstawie art. 174 pkt 2...

I GSK 1937/19 - Wyrok NSA z 2023-08-29

. nr DC4.8852.27.2018.DCH w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od P. S.A. w Ł. na rzecz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 610 (sześćset...
w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddalił skargę., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła skarżąca, zaskarżając ten wyrok w całości. Na podstawie art. 174...

III SA/Wa 344/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-19

. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby opodatkowania...
Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (zwany dalej: 'organ interpretacyjny', 'DKIS', 'Organ', 'Dyrektor KIS...

I SA/Wr 224/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-24

S.A. z siedzibą we W. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2023 r. nr 0110-KSI2-2.441.45.2022.3.AK w przedmiocie wiążącej informacji...
stawkowej oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi wniesionej przez L. SA z siedzibą we W. jest decyzja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 stycznia 2023 r...

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch medyczny ochronny...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch medyczny ochronny...

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

29 marca 2022 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej...
informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej...

I SA/Ol 608/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-02-22

Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2022r., nr 0110-KSI2-2.441.44.2022.2.KT w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej oddala skargę T. Z. (dalej jako strona...
, wnioskodawca, skarżący), zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako Dyrektor, organ) o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS)., We wniosku strona...

III SA/Wa 893/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-10-26

Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2023 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby opodatkowania podatkiem akcyzowym oddala skargę W dniu 16 lutego...
informacji akcyzowej dla pojazdu marki [...]., model [...], Nr VIN: [...], o pojemności 2967 m3, tok produkcji 2018, liczba miejsc siedzących: 2, który zgodnie z deklaracją...