Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Łd 974/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch medyczny ochronny...

I SA/Łd 975/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną...
odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ) o sklasyfikowania towaru 'fartuch medyczny ochronny...

I SA/Łd 973/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-29

29 marca 2022 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wiążącej...
informacji stawkowej oddala skargę. A.M. A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (dalej: skarżąca) wniosła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej...