Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SO/Wr 11/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-03-01

, ani wykonywaniem zadń publicznych., II. Bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej o sposobach gospodarowania środkami wspólnoty mieszkaniowej nie jest objęte...
informacji publicznej. Od tego czasu, mimo monitów, skarżący nie otrzymał żadnej informacji, czy skarga została przesłana do sądu., W dniu [...]r. H. L. złożył wniosek...

II SA/Łd 383/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-10-18

informacji publicznej postanawia: 1) stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania skargi; 2) przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu jako właściwemu...
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów z siedzibą w Bogatyni z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o wydanie i doręczenie na adres skarżącej dokumentów...

II SAB/Wa 161/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

sprawy ze skargi M.C. na bezczynność P. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia...
., Skarżący zarzucił wyżej wymienionemu podmiotowi bezczynność polegającą na nieudostepnieniu informacji publicznej, żądanej we wniosku z dnia [...] października 2011 r...

II SAB/Wa 146/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

sprawy ze skargi M.O. i B.O. na bezczynność E.S.A. z siedzibą w G. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] grudnia 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej...
. S.A. z siedzibą w G., Skarżący zarzucili wyżej wymienionemu podmiotowi bezczynność polegającą na nieudostepnieniu informacji publicznej, żądanej we wniosku z dnia...

II SAB/Bd 52/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-05-28

. na bezczynność [...] sp. z o. o. w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową, 2. przekazać sprawę według...
przez skarżącego informacji publicznej., W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącego wskazał, że stroną postępowania w niniejszej sprawie jest [...] Sp. z o.o. w P.; wyjaśnił...

II SAB/Wa 221/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

. C. na bezczynność P. S.A. z siedzibą w R. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia - stwierdzić...
), reprezentowana przez pełnomocnika, zwróciła się do P. S.A., [...] w M. z wnioskiem o wskazanie i doręczenie - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 117/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-13

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na bezczynność Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę przewodniczący Zarządu Głównego wskazał, że właściwym w przedmiotowej sprawie jest Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Rz 25/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-07

ze skargi W. Z. na bezczynność A. S.A. Oddział [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - p o s t a n a w i a - I. stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową; II...
informacji publicznej., Skarżący zarzucił A. S.A. Oddział [...] bezczynność polegającą na:, 1) nieudostępnieniu informacji publicznej na jego wniosek z dnia 19 września 2012 r...

II SAB/Wa 100/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-20

ze skargi M.F. na bezczynność P. S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę...
do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udzielenie przedmiotowej decyzji wraz z żądaną mapą., Pismem z dnia [...] lutego 2013 r. Dyrektor...

I OSK 1992/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

z dnia 5 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia: na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
zażalenia wskazując, że przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako 'u.d.i.p.') stanowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100