Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol

VI SA/Wa 386/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

[...] S.A. w okresie do dnia [...] sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości na którykolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych, informacji...
informacji do publicznej wiadomości) i podjął decyzję inwestycyjną o sprzedaży akcji. Jak sam wskazał na przesłuchaniu w Urzędzie Komisji obawiał się, że K.K. skontaktuje...

VI SA/Wa 288/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

wyjaśnienia P. S.A. oraz raport bieżący zawierający wykaz wszystkich informacji podanych przez P. S.A. do publicznej wiadomości w 2008 r. - ustalono, że spółka do dnia...
[...] sierpnia 2008 r. włącznie nie podała do publicznej wiadomości, na którykolwiek z portali internetowych polskich, ani zagranicznych informacji o tym, iż jej wynik finansowy...

VI SA/Wa 1508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

publicznej oraz ochrony informacji poufnych', obowiązujących na dzień [...] sierpnia 2008 r., na okoliczność ustalenia, jak w spółce wyglądał przepływ informacji...
. - Dyrektora Biura Komunikacji P. S.A., że zarząd spółki nie podał do wiadomości publicznej informacji dotyczących wyników finansowych za drugi kwartał 2008 r. do dnia...

VI SA/Wa 559/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

ani zagranicznych portali internetowych do publicznej wiadomości informacji o tym, iż wynik finansowy za drugi kwartał 2008 r. może być niższy od prognoz lub oczekiwań., W toku...
upublicznienia - na dzień 6 sierpnia 2008 r. informacja o wyniku finansowym P. za drugi kwartał 2008 r. nie funkcjonowała w publicznym obiegu inwestorskim, miała charakter...

VI SA/Wa 2684/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-09

wiadomości specjalnych., Minister Sprawiedliwości ocenił zatem, że wystąpienie przez Wnioskodawcę, w odpowiedzi na wezwanie, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej...
, że Wiceprezes Sądu Okręgowego w [...] był osobą, której dorobku zawodowego i naukowego dotyczył złożony przez R. D. wniosek o udzielenie informacji publicznej. Akceptacja...

II SA/Rz 1273/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-10

zaś regulację, zgodnie z którą Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat...
Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w art. 14 ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3...

II GSK 1187/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

zakresie potwierdzić prawdziwość zamieszczonych w nich danych na podstawie informacji publicznej lub w drodze bezpośredniego kontaktu z Sądem Okręgowym w Częstochowie...
udostępnia sądom oraz innym podmiotom w siedzibie sądu oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej sądu aktualną listę stałych mediatorów...

VI SA/Wa 1360/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów finansowych (bądź powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych). Informacje te były na tyle precyzyjne...
), co oznacza, że informacja mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi...

II SA/Ol 541/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-26

, który minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, określającego termin...
do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami...

VI SA/Wa 1361/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

w tym dniu, stanowiły informację poufną, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów finansowych (bądź powiązanych z nimi pochodnych...
oraz § 14 ust. 1 i § 16 ust. 1 Regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim [...] S.A., poprzez ujawnienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   59