Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

II GSK 2087/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

ewidencji pojazdów) w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm., dalej: u.d.i.p.), w tym art. 1...
ust. 2 cytowanej ustawy. WSA stwierdził, że w przypadku tego rodzaju danych stanowiących informację publiczną (dotyczących gospodarki mieniem komunalnym), konieczność...

II SA/Sz 494/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) poprzez zaniechanie zastosowania trybu...
udostępnienia informacji publicznej - przetworzonej w zakresie niezbędnym dla wprowadzenia danych ewidencyjnych kierowców i pojazdów przez Starostę K. na wniosek złożony...

III SA/Po 1640/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-14

komunikat w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa...
wskazanego w komunikacie, który minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej...

IV SA/Po 391/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-10

Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3...
urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat...

III SA/Kr 279/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

o udostępnienie informacji publicznej poprzez podanie z jakiego powodu i na czyj wniosek na ul. S i na ul. K umieszczono znak zakazu ruchu dotyczący pojazdów wolnobieżnych...
. M. H. ponownie zwróciła się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o udostępnienie informacji publicznej poprzez podanie daty i numeru sprawy dotyczącej...

III SA/Kr 278/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-08

informacji publicznej poprzez podanie z jakiego powodu i na czyj wniosek na skrzyżowaniu ul. G z Pl. [...] i z ul. D umieszczono znak zakazu ruchu dotyczący pojazdów...
na drogach., Pismem z dnia 2 stycznia 2014 r. M. H. ponownie zwróciła się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o udostępnienie informacji publicznej poprzez...

II SA/Op 232/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-22

w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających...
do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań...

III SA/Gd 301/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-04

wskazanego w komunikacie, który minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej...
właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia...

II SA/Gl 1523/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-17

informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań...
, minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin...

III SA/Gd 880/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-22

'., Wskazali, że w dniu 12 maja 2017 r. do Prezydenta Miasta złożony został wniosek o dostęp do informacji publicznej poprzez nadesłanie plików w formacie pdf. dotyczących...
obowiązującej organizacji ruchu na Głównym Mieście w [...], jednak udostępnienie żądanej informacji publicznej nastąpiło dopiero w dniu 10 lipca 2017 r. Istotne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100