Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

, które [...] otrzymała z KRRiT w ramach dostępu do informacji publicznej, zdają się przeczyć tej tezie. Otóż do 16 czerwca 2020 r., który to dzień był ostatnim dniem...
z 16 kwietnia 2020 r. pracownik Departamentu Regulacji KRRiT sporządził wewnętrzną dwustronicową informację na temat realizacji ustawowego obowiązku corocznego składania...

VI SA/Wa 1604/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-31

przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w ww. placówkach, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym nie uwidoczniono informacji dla potencjonalnego nabywcy...
, którego działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych do umieszczenia w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informację dla potencjalnego nabywcy o treści wskazanej...

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

, że wpływy abonamentowe nie są zapłatą za zwolnioną z podatku VAT usługę radia publicznego, lecz przymusowym świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, stanowiącym...
pozabudżetowy dochód celowy o charakterze publicznym, przeznaczonym na finansowanie misji radia i telewizji. Dotychczasowa kwalifikacja opłat abonamentowych jako wynagrodzenia...

VI SA/Wa 2374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Konstytucji, 'stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji'., Wskazane cechy abonamentu determinują jego charakter...
tego rozporządzenia jednostką operatora publicznego uprawnioną do przeprowadzania, na obszarze swojego działania, kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników...

VI SA/Wa 471/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

abonamentowa), z której wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej. We wniosku sformułowano pogląd, że obowiązek rejestracji odbiornika radiowego...
wskazano również, że kierowcy wykonujący przewozy na terenie Unii Europejskiej przy założeniu, że nie wykonują przewozów na terenie Polski, nie korzystają z misji publicznej...

VI SA/Wa 1927/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-17

operatora publicznego w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie., Od powyższej decyzji D. K. wniósł odwołanie do Ministra Infrastruktury, zarzucając decyzji...
zarówno w drodze bezpośredniego sprawdzenia tej okoliczności albo w drodze oświadczenia, przy czym informacja o tym fakcie musi znaleźć się w protokole z przeprowadzonej...

VI SA/Wa 2223/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-07

, rozrywkową i medium towarzyszącego)., Będzie on dostarczać wiedzy i informacji na temat mechanizmów i instytucji życia publicznego oraz systemu demokratycznego, gospodarki...
organu, że planowany program ma różnorodną strukturę gatunkową. Dominować w nim będą - obok muzyki - trzy rodzaje audycji: informacja, publicystyka oraz audycje...

VI SA/Wa 149/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

takiej dominacji. Równie zasadnie można twierdzić, że to informacje z okolic [...] stanowiły będą główny motyw programów informacyjnych., W praktyce zaprezentowana...
, nadawca, który 11% programu będzie chciał przeznaczyć na komunikowanie wyłącznie informacji i zdarzeń dotyczących tak niewielkiego obszaru jak [...] i tereny przyległe...

VI SA/Wa 170/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

odbiorników telewizyjnych. W protokole odnotowano 'Brak możliwości uruchomienia - złożono oświadczenie'. Stwierdzony okres używania odbiorników wynosi według podanej informacji...
, na której ciąży obowiązek zarejestrowania odbiorników. Zarówno jeden jak i drugi sposób ustalenia jest dopuszczalny, jednak informacja o tym fakcie musi znaleźć się w protokole...

VI SA/Wa 296/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

- składane w toku kontroli., Pełnomocnik Strony stawiając zarzuty wobec udzielonych informacji przez osoby uczestniczące w kontroli w istocie nie podważył ustaleń organu...
. Zarówno jeden jak i drugi sposób ustalenia jest dopuszczalny, jednak informacja o tym fakcie musi znaleźć się w protokole z kontroli podpisanym przez kontrolujących...
1   Następne >   +2   +5   9