Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 34/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-20

. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków z dnia [...] listopada 2009 r., [...] kwietnia 2010 r., [...] maja 2010 r.; I. oddala skargę...
informacji publicznej poprzez udzielenie odpowiedzi dlaczego Burmistrz nie złożył:, - w 2008 i 2009 r. wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach [...] Programu...

II SAB/Op 27/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-09

. na bezczynność [...] Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w K. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora [...] Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w K. do rozpatrzenia wniosku...
skarżącej z dnia 24 czerwca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej w części nierozpatrzonej tego wniosku, tj. w zakresie lit. 'b', 'c' i 'd', w terminie 14 dni...

II SAB/Po 35/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-21

A Spółka Akcyjna [...] w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej; I. zobowiązuje A Spółka Akcyjna [...] do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 30 sierpnia 2011...
roku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała...

II SAB/Łd 90/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-10

ze skargi A. B. na bezczynność Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr [...] w P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. 1) zobowiązuje Dyrektora Przedszkola...
Samorządowego nr [...] w P. do załatwienia wniosku A. B. z dnia 28 maja 2013 roku o udzielenie informacji publicznej w części dotyczącej punktów 1 i 3 tego wniosku; 2...

II SAB/Op 7/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-24

na przewlekłe prowadzenie przez ten organ postępowania w przedmiocie udostępnienia mu informacji publicznej w zakresie pkt 1 opisanego we wniosku z 19 kwietnia 2021 r...
wniosek strony w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie: '1) Przedmiotu i podmiotów przeprowadzonych w latach 2019-2021 (do dnia 31 marca 2021 r.) kontroli...

II SAB/Wa 171/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

Holdingu Obrony Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Holding...
Obrony Sp. z o.o. z siedzibą w W. do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. z dnia 7 grudnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14...

IV SAB/Wr 197/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

postępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Wnioskiem z dnia 18 sierpnia...
oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)., Jednocześnie zwróciła się w treści...

IV SAB/Po 110/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-06

Szpitala w P. Spółka Akcyjna z siedzibą w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Zarządu Szpitala w P z siedzibą w P. do załatwienia...
wniosku W. sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w P. z [...] czerwca 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odpisu...

II SAB/Łd 49/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-06

. na bezczynność Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. [...] w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Pełnomocnik NSZZ [...] E. Sp. z o.o. 'M...
Dyrektora Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. [...] z siedzibą w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Pełnomocnik skarżących wyjaśnił, że w piśmie z 30...

II SAB/Op 12/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Rektora Politechniki [...] w O. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Rektora Politechniki [...] w O. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 30 kwietnia 2010 r...
do Politechniki Opolskiej, wyjaśnił, że przesłał wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wypełniony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej BIP Politechniki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100