Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II SA/Lu 516/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

niejawnym w sprawie ze skargi H. T.-R. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie...
bowiem przedstawienie informacji służących uzyskaniu prawa pomocy. Sąd nie ma obowiązku poszukiwania dowodów przemawiających za uwzględnieniem żądania. Zadaniem Sądu...

II SAB/Wa 71/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odmówić D. J. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia...
informację ze spółdzielni mieszkaniowej, że zaległości w opłatach za mieszkanie na dzień [...] kwietnia 2016 r. wynosiły 1.290,25 zł., Mając na względzie powyższe zważono...

II GSK 106/22 - Wyrok NSA z 2022-03-22

Rejonowy w [...] w trybie art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy, podczas gdy wydanie decyzji na podstawie informacji uzyskanej w tym trybie mogło...
gdy Starosta [...] nie otrzymał wymaganych informacji od administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, wobec czego nie zachodziły podstawy niezbędne do wydania...

II SA/Rz 1051/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-10

obowiązywało w każdym czasie (zob. J. Wilk, Uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, System Informacji Prawnej LEX...
wygrodzeniem przestrzeni publicznej oraz udziałem służb porządkowych lub pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie porządku, którzy udzielają uczestnikom niezbędnych informacji...

III SA/Wr 143/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-29

powołanych do ochrony porządku publicznego. Organ podniósł, że o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło...
, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej Policji w L. wynika...

III SA/Wr 116/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

publicznego. Nadto organ podniósł, że o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej w L , że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego mającego...
w nim przesłanek. Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanych z Komendy Miejskiej...

III SA/Wr 22/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-15

., Jak wywodził organ, o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego...
określonych we nim przesłanek. Zgromadzony materiał dowodowy pozwalał na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanej od Komendy Miejskiej...

III SA/Wr 23/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-15

., Jak wywodził organ, o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego mającego...
we nim przesłanek. Zgromadzony materiał dowodowy pozwalał na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanej od Komendy Miejskiej Policji...

III SA/Wr 21/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-15

publicznego., Jak wywodził organ, o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego...
zaistnienia określonych we nim przesłanek. Zgromadzony materiał dowodowy pozwalał na stwierdzenie, że nastąpiło naruszenie porządku publicznego. Z informacji uzyskanej...

III SA/Wr 144/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-29

, o fakcie naruszenia porządku publicznego świadczy informacja z Komendy Miejskiej Policji w L., że dochodziło do zakłóceń porządku publicznego mającego związek ze sprzedażą...
alkoholowych - zakłócanie porządku publicznego przez klientów tej placówki., W odwołaniu pełnomocnik strony wniósł o uchylenia zaskarżonej decyzji w całości...
1   Następne >   +2   +5   +10   24