Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

Gminy W. opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieścił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy W. informację o wyniku naboru na wolne stanowisko...
Informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 2 kwietnia 2015 r. w przedmiocie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, tj. na stanowisko...

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

Informacji Publicznej polegającą na wyborze R. K. na stanowisko urzędnicze starszego administratora Krytej Pływalni w [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący ubiegał...
kandydatów, tj. T. P. i R. K. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono wyniki postępowania konkursowego, w którym R. K...

III SA/Lu 984/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

w Wydziale Prawnym w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy informacyjnej urzędu, określono rodzaj...
informacji publicznej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania konkursowego i odpowiedzi na ten wniosek z dnia [...] września 2013 r., zarządzenia z dnia [...] czerwca...

III SA/Łd 1147/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-03

. oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy B. w dniu 9 lipca 2015 r., W wyniku przeprowadzonego postępowania, według zasad...
. w dniu 20 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie o wynikach naboru zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy B. oraz umieszczone...

III SA/Lu 146/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-26

w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta [...] w pełnym wymiarze czasu pracy., W ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczonym na tablicy...
zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym samorządu gminnego, prawa budowlanego oraz zamówień publicznych. Powyższa informacja została w dniu 15...

VII SA/Wa 1/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

. Wybór przez Wójta kandydata do zatrudnienia jak i umieszczenie informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej nie stanowi zatem czynności z zakresu...
kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (zwanym dalej: 'Biuletynem'), o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Go 693/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-26

Miejskiego Nr [...] wybrana została K.C.. Informacja ta została ogłoszona dnia [...] września 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Pod pismem...
swoje odzwierciedlenie w protokole. Informacje zamieszczone w protokole stanowią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - informację publiczną. Możliwe...

II SA/Sz 191/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-05

)., W ogłoszeniu o konkursie, stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń, określono, zgodnie z art...
o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej...

II SA/Bk 6/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-04-05

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy C. Zaskarżonej czynności zarzuciła naruszenie:, - art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r...
kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej 'Biuletynem', o którym mowa w u.s.p. oraz na tablicy informacyjnej w jednostce...

II SA/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-21

to wybrana została p. S. L., poinformowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów., 4. W dniu 6 grudnia 2019 r. G. B. (dalej przywoływany...
powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej 'Biuletynem urzędu', oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii...
1   Następne >   +2   +5   8