Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

OSK 1060/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

Żądane informacje, związane z obciążeniem poszczególnych kupców daninami publicznymi objęte były tajemnicą skarbową, a udostępnienie ich podlegało ograniczeniu...
2004 r. (...) w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...

II FSK 754/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

prawa do dostępu do informacji publicznej oraz zasobów danych osobowych. Odpowiedź organu, który odmówił stronie przeglądania akt na podstawie art. 178 Ordynacji podatkowej...
właśnie decyzją, podlegającą zaskarżeniu w toku instancji na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

I SA/Gl 650/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-15

, z którego jednoznacznie wynika, że decyzja administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też sformułowanie Dyrektora, że 'Nie ma więc podstaw do zapoznania Pana z całością...

I SA/Gl 651/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-15

administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej;, - orzeczenia TSUE z dnia 16...
z wyrokiem NSA z 21 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 1/20, decyzja organu podatkowego wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1...

I SA/Gl 673/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-25

, z którego jednoznacznie wynika, że decyzja administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji...
, decyzja organu podatkowego wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego...

I SA/Lu 301/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

[...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew przepisom prawa mające na celu utrudnienie...
. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie...

I SA/Lu 302/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-29

Rejonowego dla [...] w W. z dnia [...][...], co do którego istnieje możliwość dostępu w trybie dostępu do informacji publicznej, a zatem w istocie działanie wbrew...
do akt sprawy. W takim zaś wypadku należałoby udostępnić akta bez zastrzeżeń., Możliwość dostępu do informacji publicznej uregulowana jest przepisami ustawy z 6 września...

I SA/Gl 766/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
, jak i karnej, a także gwarantowała zapewnienie ochrony znajdujących się w nich informacji, których ujawnienie pozostawałoby w sprzeczności z interesem publicznym. Interes...

I SA/Gl 764/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16...
przez Wnioskodawcę orzeczeń sądów, gdyż nie mają one mocy powszechnie wiążącej. Co więcej, nie mógł naruszyć przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I SA/Gl 765/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-24

administracyjna wydana w indywidualnej sprawie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,, - orzeczenia Trybunału...
, niż dotyczący strony. Ujawnienie tych informacji mogłoby naruszać dobra innych aniżeli strona podmiotów, co uzasadnia stwierdzenie wystąpienia interesu publicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100