Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol

I SA/Op 290/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-05

do A w [...], wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 roku (§ 5 ) i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa oraz w siedzibie A w [...] zlokalizowanego...
z jego treści § 4, zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nysa oraz siedzibie A w [...], zlokalizowanego na terenie B w [...]. Ten przyjęty przez Gminę...

I SA/Gl 723/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-08

o zakończeniu prac modernizacyjnych została podana w ogłoszeniu Starosty [...] z dnia [...] r. Ogłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa...
i wniosków. Zawiadomienie o wyłożeniu z dnia [...] r. zostało podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 a pkt. 5 u.p.g.k. poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy...

III SA/Wa 112/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-26

ze Szwajcarią w zakresie wymiany informacji podatkowej, dla ochrony swoich finansów publicznych i systemów podatkowych niejednokrotnie musiały poprzestać na regulacjach...
, które nie uzależniają zwolnienia dywidend wypłacanych podmiotom z siedzibą w Szwajcarii od istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych, a co najmniej...

III SA/Wa 701/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny, przy czym przepis ten dotyczy nie tyle określonej kategorii dokumentów, ile informacji...
dokumenty, w szczególności gdy zawierają istotne informacje o tych podmiotach gospodarczych lub osobach. Tak też interes publiczny rozumiany jest w orzecznictwie sądowym (zob...

II FSK 642/12 - Wyrok NSA z 2014-09-25

otrzymywane w trakcie konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej a także, że każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność ponosi ryzyko...
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa...

I SA/Lu 463/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-16

, co znalazło odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że spółka miała możliwość zapoznania się z postępem prac...
. Zdaniem pełnomocnika, dostęp do tych informacji jest konieczny nie tylko z punktu widzenia interesów spółki, ale również interesu publicznego. Udostępnienie tych dokumentów...

I SA/Lu 188/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-09-16

oraz zostały poddane konsultacjom społecznym, co znalazło odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że spółka...
do tych informacji jest konieczny nie tylko z punktu widzenia interesów spółki, ale również interesu publicznego. Udostępnienie tych dokumentów ma również istotne znaczenie...

I SA/Lu 484/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-16

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że strona miała możliwość zapoznania się z postępem prac nad projektem ustawy, mogła...
powinien - stosownie do Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów...

I SA/Lu 86/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-27

międzyresortowych oraz zostały poddane konsultacjom społecznym, co znalazło odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów...
). Wynikało to wyłącznie z określonego stanu prawnego, z którego zmianą strona mogła się liczyć, zważywszy na wielokrotnie ogłaszane w mediach publicznych informacje...

I SA/Lu 90/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-27

uzgodnień międzyresortowych oraz zostały poddane konsultacjom społecznym, co znalazło odzwierciedlenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej...
do tych informacji jest konieczny nie tylko z punktu widzenia interesów spółki, ale również interesu publicznego. Udostępnienie tych dokumentów ma również istotne znaczenie z punktu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100