Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącej spółki kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. We wniosku złożonym przez firmę A Sp. z o.o....

III SA/Wa 790/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-14

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 stycznia 2022 r. nr 01111-KDIB3-3.4019.14.2021.1.PK w przedmiocie podatku od sprzedaży detalicznej. oddala skargę S. S.A....
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (zwany dalej: 'DKIS', 'Dyrektor KIS' 'organ interpretacyjny') z 28 stycznia 2022 r. w przedmiocie podatku...