Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2018 r. i był poprzedzony długimi konsultacjami publicznymi, a także szeroko komentowany w prasie. Warto...
r. poz. 2325, ze zm., dalej: p.p.s.a.), sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju...

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

podatek dochodowy i przychody należne z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej P. Sp. z o.o., a w nocie 13 znajduje się informacja, że P. S.A.R.L. podlega opodatkowaniu...
, bez względu na miejsce ich osiągania. Tym samym spełniony jest wymóg określony w art. 21 ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.p.;, 3. Zgodnie z informacjami odpowiadającymi odpisowi...