Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2018 r. i był poprzedzony długimi konsultacjami publicznymi, a także szeroko komentowany w prasie. Warto...
r. poz. 2325, ze zm., dalej: p.p.s.a.), sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej i stosownie do art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju...