Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2491/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

w Środzie Śląskiej udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z 28 maja 2015 r., IV SAB/Wr 62/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
we Wrocławiu, po rozpoznaniu sprawy ze skargi R. S. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: I. umorzył...

IV SAB/Wr 88/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze B. Ż. na bezczynność Wójta Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżąca w dniu 19 marca 2014 r. złożyła wniosek o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie: 'udzielenia...

II SAB/Bd 27/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-13

Okręgowego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej złożył R. S. wnosząc o:, 1) zobowiązanie organu do udostępnienia żądanej przez skarżącego informacji...
publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 9 czerwca 2014 r.;, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Sądu Okręgowego...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W ustawowym terminie P.B. wniósł drogą elektroniczną zażalenie...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-05

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W ustawowym terminie P. P. wniósł drogą elektroniczną...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W ustawowym terminie P.B. wniósł drogą elektroniczną...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W ustawowym terminie P.B. wniósł drogą elektroniczną...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-26

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a : odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 30...
. B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Odpis postanowienia z dnia 30 listopada...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-22

niejawnym sprawy ze skargi P. B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n...
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Odpis postanowienia z dnia 27 kwietnia 2010r. wraz...

II SAB/Ke 16/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-10-01

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s...
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W ustawowym terminie P.B. wniósł drogą elektroniczną...
1   Następne >   +2   +5   +10   84