Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 1272/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

Notarialnej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 11 kwietnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. oddalić...
. o udostępnienie informacji publicznej: 1. zobowiązał Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie do rozpatrzenia wniosku T. S. z dnia 11 kwietnia...

I OSK 2625/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić K. H. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
/Wr 44/14 zobowiązał Prokuratora Okręgowego [...] do rozpoznania wniosku K. H. z dnia 6 grudnia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazanym w pkt...

OSK 1682/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-08

Gminy N. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę, 2. zasądzić od skarżących Marka K., Danuty A., Elżbiety...
do rozpatrzenia wniosku skarżących z dnia 28 stycznia 2004 r. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, zmodyfikowanego wnioskiem z 16 lutego - w terminie 14 dni...

I OSK 2225/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-14

udzielenia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić W. K. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 100 (sto) złotych...
skargę W. K. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w G. w sprawie udzielenia informacji publicznej., W skardze kasacyjnej, zaskarżając powyższy wyrok w całości, W.K....

I OSK 2823/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić K. H. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
IV SAB/Wr 60/14 oddalił skargę K. H. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok został wydany w następującym...

I OSK 1992/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

z dnia 5 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia: na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
zażalenia wskazując, że przepis art. 15 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako 'u.d.i.p.') stanowi...

I OSK 1617/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-09

wniosku z dnia 25 marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: 1) odrzucić skargę kasacyjną; 2) zwrócić A. A. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w pkt 1 stwierdził, że Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dopuściła się bezczynności; stwierdził, że bezczynność...

I OZ 846/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

kasacyjnej w sprawie ze skargi A.S. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: uchylić...
wniosku o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd podał, że na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I OSK 1055/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
, po rozpoznaniu skargi P. P. na bezczynność Burmistrza Miasta Zielonka w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, zobowiązał Burmistrza Miasta Zielonka do rozpoznania wniosku P...

IV SA/Gl 978/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-14

niejawnym sprawy ze skargi M.C. na decyzję Prokuratora Okręgowego w G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego...
skargę M.C. na decyzję Prokuratora Okręgowego w G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie informacji publicznej., Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony...
1   Następne >   +2   +5   +10   31