Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 622/22 - Wyrok NSA z 2023-04-26

z dnia 31 grudnia 2019 r.,, - listy obecności w pracy U.M. - Kierownika Działu z dnia 6 kwietnia 2021 r., - 2 wniosków o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca...
, a jeśli tak to jest ona wydana w warunkach naruszenia przepisu art. 118 § 1 o.p. Skarżący wskazał, że wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2022...

III FSK 874/22 - Wyrok NSA z 2023-04-26

o.p. Skarżący wskazał, że wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 marca 2022 r. (już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji), w którym zażądał...
Urzędu Skarbowego w W. L.R. z dnia 31 grudnia 2019 r.,, - listy obecności w pracy U.M. - Kierownika Działu z dnia 6 kwietnia 2021 r., - 2 wniosków o udzielenie informacji...

III SA/Gl 697/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

przedmiotowej kwoty dotacji oraz celów jej przeznaczenia w trybie dostępu do informacji publicznej. W okresie wprowadzenia stanu epidemii jak i zagrożenia epidemicznego w związku...
. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej u.f.p.) środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze...

III FSK 1461/22 - Wyrok NSA z 2023-04-26

niż wynika z jej treści, a jeśli tak to jest ona wydana w warunkach naruszenia przepisu art. 118 § 1 o.p., Skarżący wskazał, że wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji...
publicznej z dnia 30 marca 2022 r. (już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji), w którym zażądał doręczenia mu list obecności w pracy Zastępcy Naczelnika. Ponadto zwrócił...

I SA/Łd 704/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-23

publicznej,, - prowadzenie przez organ postępowania w sposób niebudzący zaufania uczestników do władzy publicznej, w szczególności poprzez pominięcie danych i informacji...
prowadzenie przez organ postępowania w sposób niebudzący zaufania uczestników do władzy publicznej, w szczególności poprzez pominięcie danych i informacji wynikających z akt...

III SA/Gl 732/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-31

) za nieprawidłowo wykorzystane i niezwrócone dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod tytułem '[...]' zleconego umową z 20 maja 2019 r. nr [...] w kwocie [...] zł wraz...
publicznoprawnym z tytułu podlegającej zwrotowi dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pod tytułem: '[...]' zleconego umową z 20 maja 2019 r. nr [...] wykorzystanej...

III FSK 1396/21 - Wyrok NSA z 2022-07-21

, w tym są sprzeczne z informacjami dostępnymi w publicznych rejestrach KRS, powyższy rażący błąd skutkuje dalszymi istotnymi błędami co do ustaleń faktycznych I dyskwalifikuje...

III FSK 1391/22 - Wyrok NSA z 2023-02-15

(budynku). Ponadto, na ww. potwierdzeniu odbioru wskazano, że zawiadomienie o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej wraz z informacją o możliwości jego odbioru pozostawiono...
oraz załatwienia sprawy, poprzez niepoprowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności...

I SA/Gl 822/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-13

potwierdził Notariusz M. G. w dokumencie Repetytorium A numer [...] z dnia 23 grudnia 2016 r. Notariusz jest prawnikiem, pełniącym funkcję zaufania publicznego i dającym...
wskazany na tytułach wykonawczych jest adresem biura wirtualnego, firma nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem. Według informacji pracownika wirtualnego biura P.B....

I SA/Bk 206/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-08-25

. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego ustalono, iż Spółka nie posiada żadnego majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję. Na podstawie Informacji...
uzyskanej z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych ustalono, iż Spółka nie jest właścicielem nieruchomości. Nie jest też właścicielem lub współwłaścicielem ruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   21