Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SAB/Ke 70/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-23

Miasta i Gminy Wąchock w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce...
jako 'Stowarzyszenie') zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o udostępnienie informacji publicznej poprzez doręczenie pocztą elektroniczną na adres [...].pl krótkiej...

IV SAB/Po 104/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania Powiatowego Lekarza Weterynarii w [...] do dokonania czynności...
- udostępnienia informacji publicznej wnioskowanej pismem skarżącego z dnia [...] sierpnia 2016 r.; 2. stwierdza, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w [...] dopuścił...

II SAB/Bk 39/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-12

. na bezczynność Wójta Gminy J.K. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy J.K. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej, wniosku skarżącej H. N. z dnia [...] lipca 2019 r. w zakresie punktów 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19 w terminie 14 dni od daty zwrotu akt...

II SAB/Bk 79/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-29

W przypadku braku posiadania żądanej informacji publicznej, organ powinien uwiarygodnić tą okoliczność i wypowiedzieć się w tym przedmiocie, w sposób umożliwiający ocenę...
niejawnym w dniu 29 października 2019 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi H. N. na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje...

II SAB/Bk 87/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-05

. na bezczynność Wójta Gminy H. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy H. do załatwienia w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej, wniosku skarżącej H. N. z dnia [...] sierpnia 2019 r. w zakresie punktów 5 i 13, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. stwierdza...

II SAB/Bk 3/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-12

Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie informacji publicznej I Zobowiązuje Burmistrza Miasta Z. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie...
do informacji publicznej, wniosku skarżącej H. N. z dnia [...] listopada 2019 roku w zakresie punktu numer 16, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi, II Stwierdza...

II SA/Ol 683/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-16

informację publiczną i jako takie mogą być udostępniane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zagwarantowana jest tym samym pełna przejrzystość...
'p.p.s.a.') wskazuje, że kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie między innymi w sprawach skarg na akty prawa...

II SA/Sz 612/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-28

o dostępie do informacji publicznej., Odnosząc się do zarzutu nie zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Rada Gminy oświadczyła...
o udzielenie informacji publicznej, nie wypełnia dyspozycji ustawowej., Podobne zarzuty dotyczą zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w przypadku zdarzeń...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

o informacji publicznej - opinii w sprawie charakteru pomieszczenia znajdującego się na terenie nieruchomości, podczas gdy organ I instancji mógł tego dokonać jedynie w trybie...
do podjęcia działania zmierzającego do uzyskania od PINB w trybie dostępu do informacji publicznej opinii w sprawie charakteru pomieszczenia znajdującego się na terenie...

II SA/Łd 531/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-14

umieścić projekt takiej uchwały na stronie internetowej urzędu lub Biuletynie Informacji Publicznej, co też miało miejsce w przypadku tej uchwały. W ocenie Prokuratora...
, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Miasto...
1   Następne >   +2   +5   +10   29