Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SAB/Kr 214/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-06

z o.o. w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje [....] Spółka z o.o. w W. do podjęcia czynności lub wydania aktu w sprawie z wniosku...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność A. sp. z o.o. z siedzibą w W. , Oddział w T. polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej o którą...

II SAB/Kr 180/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-25

informacji publicznej I. Zobowiązuje A. S.A. w K. do wydania aktu administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego K.P. z dnia 9 kwietnia 2013 r. o udzielenie informacji...
ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 3 'a' tired pierwszy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112, poz. 1198 ze zm.) - zażądał udostępnienia...

I OSK 1975/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek...
wniosku z dnia [...] lipca 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie sprawy., W piśmie z dnia [...] lipca 2015 r. (data wpływu...

IV SA/Wa 2136/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Z. P. w dniu 23 stycznia 2012 r. zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii...
2013 r. Minister Środowiska stwierdził, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA/Gd 720/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Marszałkowskiego opłatę produktową w latach 2002-2010, powołując się zarówno na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i ustawy o udostępnianiu...
Województwa odmówił udostępnienia tego wykazu w trybie udzielenia informacji publicznej, gdyż informacja ta jest chroniona jako tajemnica skarbowa. Stwierdził...

IV SAB/Po 101/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-02

informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta do rozpoznania wniosku K. P. z dnia [...] października 2020 r. o udostępnienie...
informacji publicznej; 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w załatwieniu ww. wniosku; 3. stwierdza, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...

IV SA/Po 520/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-28

z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2) zasądza od Nadleśnictwa...
', 'Wnioskodawca' lub Skarżący) z dnia dnia [...] stycznia 2021 r. - odmówił udostępnienia informacji publicznej., Opisaną decyzję wydano w następujących okolicznościach...

II SAB/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-08

w O. w udostępnieniu informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2022 r., złożonym w formie elektronicznej, M. A. (skarżący, strona), powołując się na ustawę...
o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ, organ) o udostępnienie następującej informacji publicznej...

IV SA/Wa 1326/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

o dostępie do informacji publicznej, czego organ nie uczynił. Natomiast odmowa udostępnienia prezentacji z wewnętrznego spotkania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podkreślił, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są przepisami ogólnymi...

IV SAB/Wr 278/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-12-03

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm., dalej: u.d.i.p.) wymaga jej przetworzenia, co przekłada się na konieczność przedłużenia terminu...
sposób udostępnienie ww. informacji jest szczególne dla interesu publicznego., W zakresie pytania nr 2 Nadleśnictwo odmówiło udzielenia odpowiedzi wskazując, że pytanie dotyczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100