Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Łd 26/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-06

ta ustawa obliguje urząd do bezzwłocznej publikacji orzeczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jak się okazało...
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej., Zaskarżone postanowienie przytacza stanowisko P. W., lecz jego uzasadnienie abstrahuje od podniesionych przez niego argumentów...

III SA/Wa 3303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

, w danym zakresie lub rodzaju, w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na stronie internetowej Agencji. W tym celu Agencja...
dostępnych danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz publikuje ją, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji po jej zatwierdzeniu...

I SA/Sz 800/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

i Gliwicach (podano bez daty i sygnatury) zapadłe na gruncie ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 4), oraz powołał się ogólnie na poglądy NSA...
w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

I SA/Bd 505/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-25

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług...
PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi. Uznał, że w przepisach tych ustawodawca...

I FSK 1808/17 - Wyrok NSA z 2021-12-08

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych)., Głównym założeniem spółki...
silnikowych udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy przemieszczeniach...

II FSK 1755/11 - Wyrok NSA z 2013-04-19

interpretacji nie ma zastosowania art. 8 k.p.a. Jednakże uznał, że wydanie skarżącej interpretacji odmiennej niż opublikowana wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej...
w Biuletynie Informacji Publicznej interpretacja, naruszało zasadę, wyrażoną w art. 121 § 1 O.p. Niewątpliwie pożądane jest, aby w wydawanych w indywidualnych sprawach...

I SA/Sz 712/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

w sferze niezwiązanej z funkcją publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji...
publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji...

I SA/Sz 715/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-12

ma obowiązek udostępniać informacje publiczne za pośrednictwem stron w sieci teleinformatycznej Biuletynu Informacji Publicznej, a nadto, podmiot publiczny używa...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] [...] r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę. G. P. złożyła...

I SA/Go 175/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-11

w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził...
m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika sądowego. Zdaniem tego sądu...

I SA/Sz 779/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-15

publiczną, zwrócono uwagę w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Gliwicach stwierdził m.in., że w zakresie stosowania tej ustawy znajdą się tylko te informacje, które dotyczą pełnienia funkcji publicznej przez komornika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100