Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Lu 46/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-31

przez organy administracji. To ogólne sformułowanie wniosku w istocie może być bowiem żądaniem wydania określonej informacji publicznej i również pod taki kątem winno...
być rozpoznane przez stosowne organy według przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Zgodnie z przepisem...

II SA/Łd 706/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-24

Powiatowego Lekarza Weterynarii wystosowane w ramach postępowania o udzielenie informacji publicznej z wniosku Fundacji B. Tym samym nie było potrzeby załączania do akt sprawy...
. zwróciła się o uściślenie wezwania. Pismem z dnia 19 listopada 2015r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w W. uzupełnił wezwanie o informację gdzie ww. towary zostały dostarczone...

II SA/Łd 841/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-20

. Strona skarżąca wskazała, iż według informacji publicznej uzyskanej z gmin, umowy na 'hotelowanie' bezdomnych zwierząt podpisane z L. S. - '[...]' z siedzibą w Ł. przy ul...
ust. 3, są naruszone wymagania weterynaryjne określone dla tej działalności, w zależności od zagrożenia stwarzanego dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, wydaje...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z kodem '[...]. - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych odpowiadający...
, na okoliczność ich treści, nie wnosiłby do sprawy żadnych nowych informacji. Dodatkowo, zdaniem [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. , podnoszone przez odwołującego...

II OSK 676/11 - Wyrok NSA z 2012-07-05

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, jest aktem zlecenia funcki administracji publicznej a nie aktem potwierdzającym kwalifikacje lekarza. Dnia 5 lipca 2012 roku Naczelny...
(Zał. I, Sekcja I, Rozdział II, lit C, D). Powyższe uchybienie stanowiło zagrożenie dla zdrowia publicznego, co uzasadniało uchylenie decyzji wyznaczającej lekarza...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu...
interesem wnioskodawcy, jak też interesem publicznym, bowiem wysokość nałożonej kary w końcowym okresie roku wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa. Nadto Spółka...

VIII SA/Wa 770/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

projektu :, - dotyczącej sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, brak informacji na temat wykorzystywania kompostownika;, - brak...
informacji na temat postępowania z uppz z kojców dla bydła oraz trzody;, - brak informacji, czy na terenie zakładu znajduje się zbiornik na gnojowice;, - brak informacji...

II SA/Op 41/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

przy prowadzonej produkcji mięsa na użytek własny, stwarzając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia publicznego, i zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b ustawy...
, którego dopuścił się myśliwy, członek koła łowieckiego oraz niebezpieczeństwo stwarzane w ten sposób dla zdrowia publicznego. Nadto, organ uznał, że wymierzona kara...

II OSK 162/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

instancji nie uzasadnił swojego rozstrzygnięcia istnieniem w zakładzie takiego stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, który uniemożliwiałby nakazanie...
. Ponadto strona podniosła, że poniosła znaczne nakłady na przebudowanie zakładu, które dały już wymierne efekty a zakład nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego...

II SA/Wr 55/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-26

nie uzasadnił swojego rozstrzygnięcia istnieniem w zakładzie takiego stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, który uniemożliwiałby nakazanie usunięcia...
znaczne nakłady na przebudowanie zakładu, które dały już wymierne efekty. Zakład nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Wobec...
1   Następne >   +2   +5   +10   22