Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X
  • Symbol

II SAB/Po 116/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-26

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] września 2020 r., zatytułowanym 'podanie', M. J...
o udostępnienie informacji publicznej oraz w związku z uznaniem, iż żądane informacje mają charakter przetworzony' - zwrócił się do pełnomocnika wnioskodawcy na podstawie...

II SA/Bd 925/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

Państwowego [...] Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r. poz. 782), po rozpatrzeniu wniosku P. K. o udostępnienie informacji publicznej w formie kserokopii/skanu protokołów...

II SAB/Op 4/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-08

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Odpowiadając na wniosek A. K., dotyczący udzielenia informacji...
., pismem z dnia 2 listopada 2011 r. (które do organu wpłynęło w dniu 14 listopada 2011 r.) wystąpiła do wskazanego organu o udzielenie informacji publicznej...

II SAB/Po 100/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-01

. J. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. W dniu [...] września 2020 r...
) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W skardze zawarto następujące wnioski:, 1) na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

II SAB/Po 138/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-30

Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Inne do załatwienia wniosków K. A. i T. A. zawartych w pismach z dnia [...] lipca...
informacji, którą skarżący kwalifikują jako informację publiczną., Złożenie skargi poprzedziły następujące okoliczności., Identycznie brzmiącymi pismami z dnia 17 lipca 2017...

II SAB/Po 148/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-11

lutego 2021 r. sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić...
Sanitarnego w [...] (dalej również: Inspektor powiatowy; organ I instancji) z dnia [...] października 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Po 118/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-30

Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę W dniu 17 września 2018 r. (data wpływu wniosku z dnia 14 września 2018 r...
Sanitarny; Inspektor Powiatowy; PPIS w O.; organ) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej obejmującej następujące dane:, 1. Ile zostało odnotowanych...

II SAB/Bd 29/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-05

informacji publicznej 1. umarza postępowanie, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę...
. i Z. K. wnieśli skargę na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego poprzez nieudzielenie informacji publicznej wnosząc o:, zobowiązanie organu...

VII SA/Wa 642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-03

Informacji Publicznej [...] Urzędu Wojewódzkiego Oddział Infrastruktury i Środowiska [...] udostępniona została informacja, że E. G. - W. jest kierownikiem Oddziału...
- budowlanej z upoważnienia Wojewody., Ogólnodostępny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania w postaci elektronicznej...

II SA/Ol 175/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-20

o osobach powyżej wskazanych przez każdą osobę, lub jednostkę administracji publicznej, które informacje takie mogą ustalić, a do której zwróci się o to państwowy inspektorat...
uczestniczących w tej procedurze nie stanowią informacji publicznej. Ta kwestia wynika bowiem z przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100