Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Kr 219/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność spółki 'T' S. A. w K. w rozpoznaniu wniosku J. K. i J. K. z dnia 9 września 2013 r. znak: [...] w przedmiocie...
udostępnienia informacji publicznej miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza spółce 'T' S. A. w K. grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych); III. umarza...

II SAB/Po 66/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-05

. na bezczynność [...] Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie, II. stwierdza, że bezczynność podmiotu zobowiązanego nie miała...
z dnia 27 maja 2013 r. nazwanym 'Wezwanie do zawarcia umowy. Wezwanie przesądowe do zapłaty wraz z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.' A. Ł. i J. Ł...

II SO/Bk 37/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-09

. w związku z nieprzekazaniem w terminie skargi na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. wymierza Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w G...
. z o.o. w G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej; 2. zobowiązuje Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w G. do załatwienia wniosku skarżącego M. J...

II SAB/Łd 20/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

roku sprawy ze skargi Stowarzyszenia A w J. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność miała miejsce...
Stowarzyszenie A z siedzibą w J. (dalej jako: 'Stowarzyszenie') wniosło skargę na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zgodnie...

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

z wniosku Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej...
'[...]' na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej, 2. zasądzić od Burmistrza Miasta na rzecz Redakcji '[...]' kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów...

II SAB/Łd 64/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

roku sprawy ze skargi T. M. na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie...
zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza organowi Burmistrzowi S. grzywnę...

II SO/Wa 57/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

administracyjnych w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1...
w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), tj. za odstąpienie od przekazania Sądowi skargi...

II SO/Gd 23/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

z wniosku Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1...
w sprawie udostępnienia informacji publicznej, 2. zasądzić od Starosty na rzecz Redakcji '[...]' kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Redakcja 'A' wystąpiła...

I OZ 837/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-15

i art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej pozostaje także bezczynny w kwestii udzielenia informacji publicznej, co czyni wniosek zasadnym i koniecznym...
Finansowego KW OBS w Dzierżoniowie na bezczynność polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej, o którą skarżący wystąpił wnioskiem z dnia 11 października 2011 r...

I OZ 1029/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-09

w rozpoznaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Skargę doręczono organowi 8 czerwca 2020 r., który nie przekazał jej Sądowi z aktami sprawy i odpowiedzią...
przepis szczególny - art. 21 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429). Przedmiotem skargi z 4 czerwca 2019 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100