Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol

II SA/Bd 1245/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-21

oraz pisma otrzymane w trakcie konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl...
) w zakładce projekty aktów prawnych/cło. Natomiast z chwilą udostępnienia projektu ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005...

VI SA/Wa 2525/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i każdy podmiot rynku miał możliwość zapoznania się z projektem. Założenia projektu ustawy...
też należy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/Biuletyn Informacji Publicznej/Projekty aktów prawnych/Cło (Gry hazardowe), w dniu 28...

VI SA/Wa 2547/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

z właściwymi organizacjami pracodawców, albowiem projekt ustawy o grach hazardowych został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa...
, www.mf.gov.pl/Biuletyn Informacji Publicznej/Projekty aktów prawnych/Cło (Gry hazardowe), w dniu 28 października 2009 r. opublikowane zostały założenia do projektu ustawy...

V SA/Wa 1305/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie (art. 50...
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wraz z informacją o wolnych lokalizacjach w miejscowości oraz województwie. Zgodnie z art. 50 ust. 2 u.g.h....

VI SA/Wa 1253/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

o grach hazardowych został zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (w zakładce projekty aktów prawnych...
skargi sama skarżąca, że projekt ustawy był zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - zgodnie z przepisami ustawy...

II SA/Bd 1423/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-15

ustawy, sam projekt ustawy o grach hazardowych, jak i pisma otrzymane w trakcie konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej...
, nie wykazała także istnienia przesłanek, o których mowa w art. 253a ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, tj. przesłanki interesu publicznego...

VI SA/Wa 1975/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

., Minister nadmienił, iż w dniu [...] maja 2011 r. na tablicy ogłoszeń Ministerstwa Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa...
właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o złożeniu wniosku, wraz ze wskazaniem nazwy podmiotu...

VI SA/Wa 1322/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-11

ochrony interesów w toku oraz zasady poprawnej legislacji. Wskazać też należy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/Biuletyn Informacji Publicznej...
udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21 lipca 1998 r. z późn...

VI SA/Wa 1355/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-11

Informacji Publicznej/Projekty aktów prawnych/Cło (Gry hazardowe), w dniu 28 października 2009 r. opublikowane zostały założenia do projektu ustawy o grach liczbowych...
informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r. z późn. zm.), przez 'przepisy...

III SA/Lu 375/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-04

, 37, 39, 42, 45, 51., W trakcie postępowania Dyrektor Izby Celnej zwrócił się do Prokuratury Apelacyjnej o udzielenie informacji czy prowadzone jest pod nadzorem...
w/w prokuratury śledztwo w stosunku do skarżącej Spółki. W dniu [...] grudnia 2009r. otrzymał z Prokuratury informację, że w ramach prowadzonego śledztwa zostały zabezpieczone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100