Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Po 1770/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-03

w celu promocji [...] firm, przekazywania miejskich informacji publicznych oraz promowania Forum i jego członków. Na jednym z przesłanych przez Forum zdjęć prezentujących...
, który wskazał, że urządzenie jest wykorzystywane w celu promocji [...] firm oraz przekazywania miejskich informacji publicznych. Na dołączonych fotografiach zobrazowano...

III SA/Łd 624/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-21

z przeciwdziałaniem COVID-19, który jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia przez Dyrektorów poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Ponadto...
z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w związku z czym w piśmie jawnym podmiot nie może wskazać miejsca i daty dostawy., Naczelnik...

III SA/Łd 625/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-21

, który jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia przez Dyrektorów poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Ponadto, jako zatwierdzone w Polsce...
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) zawarła w trybie niejawnym o klauzuli 'ZASTRZEŻONE' zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

I SA/Ke 206/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-05

, do służb celnych, nie do skarżącej (pismo skierowane do Agencji Celnej w ramach informacji publicznej jest kopią pisma z dnia 24 marca 2009r.) w obrocie prawnym...
wyjaśnienia problemu i podjęcia ostatecznej decyzji przez Komitet Kodeksu Celnego należy stosować zarówno polską Wiążącą Informację Taryfową jak i wyroki sądów. Organ podkreślił...

I GSK 1201/06 - Wyrok NSA z 2007-03-15

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - tj. dokonania przewidzianych w tej ustawie czynności lub decyzji., Zważyć też trzeba, że z wypowiedzi samej...
i brak dostępu eksportera do informacji dotyczących weryfikacji 'dostarczonych' dokumentów. Prowadzi to bowiem do braku kontroli stanowiska zajętego przez polskie władze...

III SA/Lu 306/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-19

, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości. Według zaś art. 6 ust 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dokumentem urzędowym...
, że dokumenty urzędowe korzystają z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w ich stwierdzone urzędowo. Organ administracji publicznej, przeprowadzając postępowanie...

I GSK 1234/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

nr [...], pisma organów rejetrujących pojazdy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej- na okoliczność odmiennego rozumienia przez organy podatkowe...
rynkowej podobnych pojazdów, ustalił tę wartość na podstawie danych uzyskanych z systemu E.z uwzględnieniem zebranych w toku postępowania informacji na temat przedmiotowego...

I GSK 1231/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

rejetrujących pojazdy w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej- na okoliczność odmiennego rozumienia przez organy podatkowe i rejestrujące pojęcia 'samochodu...
postępowania informacji na temat przedmiotowego pojazdu. Wyniosła ona [...] zł. Jak wskazał organ, w związku z tym, iż dokonana wycena dotyczy modelowego samochodu...

I GSK 933/13 - Wyrok NSA z 2014-08-21

uzyskanych z systemu EUROTAX z uwzględnieniem zebranych w toku postępowania informacji na temat przedmiotowego pojazdu. Wyniosła ona 71.400 zł. Jak wskazał organ, w związku...
lub zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób)? Czy informacje zawarte w dokumentach rejestracyjnych wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami mają znaczenie...

I GSK 290/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

ze stawką celną autonomiczną w wysokości 20%. Zadeklarowany w zgłoszeniu celnym kod towaru został ustalony dla dwoiny bydlęcej goliznowej w wiążącej informacji taryfowej z dnia...
Finansów decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] kwietnia 2002 r. w przedmiocie wiążącej informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100