Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

III SA/Gd 376/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-24

. stanowi załącznik nr 1 do decyzji nr [...] z dnia 1 kwietnia 2011 r. ( zob. Biuletyn Informacji Publicznej strona: [...])., Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu do podpisu...
. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, która sprawowana jest pod względem zgodności...

I SA/Sz 396/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-24

, jak również każdemu obywatelowi, na mocy przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz U.NM12, poz. 1198 ze zm.)., Zarzucane naruszenie...
w rozumieniu Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego., Na podstawie wskazanej wyżej informacji Dyrektor Urzędu Celnego postanowieniem z dnia [...] o nr [...] wznowił...

III SA/Wr 319/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-24

o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe.'., Podkreślenia wymaga, że przepisy kompetencyjne - przyznające organom administracji publicznej...
udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika D. Urzędu Celno-Skarbowego...

I SA/Rz 296/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny., Z treści art. 178 § 1 O.p....
. Prawo wglądu do akt zostaje ograniczone z dwóch powodów: 1) ochrony informacji niejawnych i 2) ochrony interesu publicznego (szerzej S. Babiarz, Ordynacja podatkowa...

I SA/Rz 293/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

sprawy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny., Z treści art...
w aktach sprawy. Prawo wglądu do akt zostaje ograniczone z dwóch powodów: 1) ochrony informacji niejawnych i 2) ochrony interesu publicznego (szerzej S. Babiarz, Ordynacja...

I GSK 290/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

ze stawką celną autonomiczną w wysokości 20%. Zadeklarowany w zgłoszeniu celnym kod towaru został ustalony dla dwoiny bydlęcej goliznowej w wiążącej informacji taryfowej z dnia...
Finansów decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...] kwietnia 2002 r. w przedmiocie wiążącej informacji...

I GSK 235/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

indywidualnych postępowań dotyczących wiążącej informacji taryfowej przeszły do zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 4 ust. 3 pkt 1...
goliznowej w wiążącej informacji taryfowej z dnia [...] kwietnia 2002 r. nr [...], wydanej na wniosek Fabryki [...] przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł., W wyniku odwołania...

I GSK 288/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

ze stawką celną autonomiczną w wysokości 20%. Zadeklarowany w zgłoszeniu celnym kod towaru został ustalony dla dwoiny bydlęcej goliznowej w wiążącej informacji taryfowej...
Finansów decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 kwietnia 2002 r. w przedmiocie wiążącej informacji...

I GSK 306/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

autonomiczną w wysokości 20%. Zadeklarowany w zgłoszeniu celnym kod towaru został ustalony dla dwoiny bydlęcej goliznowej w wiążącej informacji taryfowej z dnia 15 kwietnia...
z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 kwietnia 2002 r. w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej...

I GSK 238/06 - Wyrok NSA z 2007-01-09

ze stawką celną autonomiczną w wysokości 20%. Zadeklarowany w zgłoszeniu celnym kod towaru został ustalony dla dwoiny bydlęcej goliznowej w wiążącej informacji taryfowej...
Finansów decyzją z dnia [...] czerwca 2002 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 kwietnia 2002 r. w przedmiocie wiążącej informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100