Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

III SAB/Gd 65/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

, a w przypadku odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym, udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym w piśmie., Wojewódzki Ośrodek...
dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności dla członków koła łowieckiego. W zawiadomieniu przedstawiono okoliczności uzasadniające podejrzenie, że należy...

VI SA/Wa 1751/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-16

i regulacyjną. Dla pacjenta stanowi źródło informacji o tym, jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane w ramach środków publicznych lub za które będzie zobowiązany...
w części zapłacić. Dla świadczeniodawców wykaz świadczeń gwarantowanych stanowi informację o tym, za jakie świadczenia nie otrzyma płatności ze środków publicznych...

III SAB/Gd 122/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-01

lekarskiego w trybie odwoławczym., Pismem z dnia 20 kwietnia 2021 r. A.G. wniósł o cofnięcie odwołań z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz o udostępnienie informacji publicznej...
materiału dowodowego o informację dotyczącą sposobu rozstrzygnięcia postępowań odwoławczych w sprawie złożonych przez organ Policji odwołań od w/w orzeczeń: lekarskiego...

III SAB/Gd 123/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-01

. oraz o udostępnienie informacji publicznej obejmującej liczbę orzeczeń lekarskich określonych w przepisie art. 15f u.b.a. i orzeczeń psychologicznych określonych w art...
maja 2021 r. wskazując, że sprawa nie została załatwiona w terminie z uwagi na trwające postępowanie w zakresie uzupełnienia materiału dowodowego o informację dot...

II SA/Wa 198/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-20

' przytoczył kopię pisma KGP z dnia [...] grudnia 2011 r., które otrzymał w ramach zapytania o udzielenie informacji publicznej, z którego wynika, iż KGP zwrócił się z wnioskiem...
, porządku lub bezpieczeństwa publicznego., Ponadto w piśmie z dnia 15 października 2011 r. pełnomocnik zażądał przesłania akt sprawy administracyjnej broni do Komendy...

II SA/Wa 452/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

w przedmiotowym zakresie, za zasadne należy uznać nieuwzględnienie tego wniosku., W odniesieniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej, jaką obecnie funkcję...
w [...] otrzymał anonimową informację, w myśl której p. P. W. może nie posiadać zdolności do dysponowania bronią (tom I, k. 131). Z uwagi na powyższe, organ ten wystąpił...

II SA/Po 984/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-28

lub w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów)., W niniejszej sprawie organ mając na uwadze powyższe regulacje każdorazowo informował...
udzielenia informacji o charakterze czynności nałożenia opłaty i możliwości jej zaskarżenia;, - pat. 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...

III SA/Gl 691/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

publicznego. Dalej wskazał na informację o prowadzonym postępowaniu karnym przeciwko skarżącemu o popełnienie czynu z art. 229 § 3 k.k. i w związku z tym konieczność ustalenia...
zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego i nie znalazł podstaw do cofnięcia pozwolenia na broń, to tym samym zaskarżona czynność - informacja z [...] r...

VI SA/Wa 530/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

), dlatego organ I instancji zwrócił się do Policji niemieckiej (w ramach współpracy) o sprawdzenie ww. osób. W ten sposób KWP uzyskał informacje, że M. K. figuruje jako osoba...
Niemiec reprezentujących spółkę, za pośrednictwem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz do Ambasady RP w Berlinie., W dniu 22 maja 2017 r...

II SA/Wa 2277/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-20

lub bezpieczeństwa publicznego i wykazuje lekceważący stosunek do norm prawnych jest niezasadne. Jego zdaniem opinia wydana przez KPP w S. zawiera nieprawdziwe informacje...
sportowego podkreślając, iż w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności uzasadniające stwierdzenie, że stanowi ona zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa publicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   89