Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II OSK 834/09 - Wyrok NSA z 2009-08-04

działania organizatora konkursu na dyrektora muzeum stanowią przepisy art. 16 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz...
instytucjach kultury, zamieszczonych w wykazie Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (co dotyczy również Muzeum w W.) wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje...

II SA/Rz 695/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-28

skarżonej uchwały, na wstępie podnieść należy, że zgodnie z klauzulą generalną zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz...
z zakresu planowania, budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg jest zarządcą drogi. Przepis art. 19 ust. 2 pkt. 3 przywołanej wyżej ustawy o drogach publicznych...