Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II SA/Wa 2291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

nr [...] w przedmiocie zwolnienia R. M. ze służby., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] poinformował o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie zwolnienia ze służby R...
akcyzy, tj. o przestępstwo określone w przepisie art. 228 § 3 k.k., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] wystąpił do organizacji związkowej [...] z prośbą...

II SA/Wa 2237/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

prawnego, porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia publicznego, ochrony moralności publicznej, wolności i praw innych ludzi. Wnioskodawca wskazał...
w części utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] w zakresie w jakim odmawiała udostępnienia informacji publicznej żądanej w punkcie...

I FSK 1229/17 - Wyrok NSA z 2019-09-19

w tym przypadku przez ustawodawcę stawki preferencyjnej należy bowiem poszukiwać w art. 74 Konstytucji RP. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu ochrona środowiska jest obowiązkiem władz...
w tych miejscach, gdzie zieleń stanowi dodatkową ochronę przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko wzmożonego ruchu pojazdów na drogach takich jak autostrady. W związku...

V SA/Wa 1060/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

elektryczna wykorzystywana do utrzymania zdolności do produkcji energii elektrycznej. Państwa Członkowskie mogą jednakże ze względów polityki ochrony środowiska, poddać...
Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (obecnie: Szef Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia [...] grudnia 2015...