Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Gl 1269/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-09

instalacja. Nadto skarżąca wskazała, że raport przygotowany na zlecenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska mający na celu ankietyzację istniejących w Polsce instalacji...
nie dysponował pismami zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2014r. oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska z dnia 11 marca 2014r...

II SA/Po 252/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w P. i Urząd Miasta P., a sprawozdanie z wykonania mapy przyjął Generalny...
Dyrektor Ochrony Środowiska. Argumenty skargi co do sporządzenia mapy akustycznej na błędnych, przeszacowanych lub niedoszacowanych zasięgach oddziaływania źródeł hałasu...

II SA/Wr 91/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-16

opracowania audytu krajobrazowego należy wstrzymać prace nad planami ochrony. Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w piśmie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt uchwały, o której mowa w art. 19 ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska...

II SA/Łd 1022/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-23

wątpliwości wyraził też Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2021r., znak: [...], GDOŚ wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
stwierdził, że naliza dokumentów dotyczących inwestycji w P. wzbudziła wątpliwości nie tylko Zarządu Województwa Łódzkiego, a także Generalnego Dyrektora Ochrony...

III SA/Wr 72/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-07

o środowiskowych uwarunkowaniach jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt...
też kwestii tej nie dotyczy przywołana treść artykułu zamieszczonego na portalu internetowym, interpretacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska...

II SA/Kr 656/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-30

istniejącego. Odnośna decyzja została aktualnie przekazana do organu odwoławczego, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z czego wnika, że nie jest jeszcze prawomocna...
Dyrektora Ochrony Środowiska w K., znak: [...] mimo jej znaczenia dla rozwoju lotniska. Skarżący podkreślają, że każdy program ochrony środowiska przed hałasem jest dokumentem...

IV SA/Wa 451/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-13

załącznik do rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej i wytyczne zawarte w piśmie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 27 września 2013r. znak: DOP...
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej 'RDOŚ') do uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku, zmieniającej rozporządzenie Wojewody [...] w sprawie [...] Obszaru...

IV SA/Po 353/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-11

na rozbudowie i modernizacji Portu Lotniczego. Decyzja ta stała się ostateczną w administracyjnym toku instancji, gdyż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia...
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: 'RDOŚ') decyzja z dnia 28 lutego 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego...

II SA/Sz 848/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-25

organ powołał się za zasadę wnioskowania prawniczego a fortiori i powołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie 'GRDOŚ...
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zdaniem Sądu, kwestionowanemu rozporządzeniu w sprawie I. Parku Krajobrazowego nie można przypisać cech o charakterze...

II SA/Sz 846/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

mu do tego kompetencję i przywołał w związku z tym stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej w skrócie: 'GRDOŚ') z dnia 27 stycznia 2013 r., a także publikację...
parku z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska., Zarzut skargi odnoszący się do zmiany granic Parku Krajobrazowego został...
1   Następne >   +2   5